KansPlus en Sien vragen kabinetsinformateur om extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking

In een brief aan mw. Schippers vragen Sien en KansPlus de informateur om extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft een groep die door de aard van de beperking levenslang en levensbreed bijzondere zorg en ondersteuning nodig heeft. Dit geldt niet voor die mensen zelf, maar ook voor hun familienetwerken. Sien en KansPlus zijn daarom van mening dat het in de onderhandelingen voor het vormen van een nieuw kabinet belangrijk is dat aan deze groep specifiek aandacht besteed wordt.

De volgende punten zijn van belang:

  • versterking van de positie van de cliënt
  • recht op zorg
  • LVG terug in de Wlz
  • Meer inzet op onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Transparant maken van de geldstromen
  • Financiering wettelijke vertegenwoordiging
  • Financiering cliëntorganisaties

De volledige brief en bijlage aan de kabinetsformateur kunt u hier lezen:
brief aan Kabinetsinformateur
bijlage brief aan Kabinetsinformateur