Reactie KansPlus over problemen rondom moeilijk plaatsbare mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus is ernstig verontrust over de berichten in de media over de plaatsingsproblemen voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Onze verontrusting betreft niet alleen het feit dat er een ernstige wachtlijstproblematiek is, maar ook dat de verantwoordelijke organisaties en instanties een grote machteloosheid uitstralen en elkaar in de reportage de bal lijken toe te spelen. Het zorgkantoor zegt dat er genoeg geld is, en de zorgaanbieder zegt dat er niet genoeg geld los komt.

KansPlus vindt dat de primair verantwoordelijke organisaties de bal gezamenlijk moeten oppakken en we roepen daarom op om vanuit  (Zorgverzekeraars Nederland) ZN en de ( Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) VGN een gezamenlijke taskforce op te zetten die de opdracht krijgt binnen een termijn van twee maanden met een kansrijke oplossing te komen. Als alle grotere bij de VGN aangesloten instellingen 3 of 4 mensen van de wachtlijst extra op nemen, is het probleem nagenoeg opgelost.

We willen er hierbij op aandringen dat voor de oplossing niet alleen gekeken wordt naar het opzetten van extra voorzieningen/groepen voor mensen met probleemgedrag. Om stigmatisering en cumulatie van problematiek te voorkomen, moet deze doelgroep zoveel als mogelijk binnen een min of meer normale omgeving een plek kunnen krijgen; zo nodig met extra begeleiding.

Op 28 maart heeft KansPlus een brief gestuurd naar het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland ZN) en naar de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Een kopie van de brief is naar Ieder(in) en MEE gestuurd.

Brief aan ZN – VGN – taskforce wachtlijsten