Staatssecretaris van Rijn vindt wachtlijsten complexe gehandicaptenzorg ongewenst

Als antwoord op Kamervragen van Lilian Marijnissen (SP) zegt van Rijn: ‘De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het herzien en verbeteren van het zorgstelsel, zodat iedereen die dat nodig heeft zo snel mogelijk passende zorg kan krijgen. Ook voor mensen met complexe problematiek moet die zorg er gewoon zijn’.
Lilian Marijnissen heeft vragen gesteld over het bericht dat jongeren met een beperking niet terecht kunnen in een zorginstelling.

In de brief stelt van Rijn dat hij samen met de zorgkantoren bezig is om uit te zoeken hoe de zorg voor deze groep beter geregeld kan worden. De zorgkantoren zijn op dit moment bezig om cliënten te benaderen en hen ‘meer proactief te bemiddelen’, meldt de staatssecretaris. Dat er wachttijden zijn ontstaan is volgens hem in elk geval geen financiële kwestie. ‘In principe is er geld voor deze zorg beschikbaar. Maar dat betekent niet automatisch dat een instelling iedereen die op hun wachtlijst staat ook meteen zorg kan bieden zonder hierover afspraken te maken met het zorgkantoor. Als het tussen zorgkantoor en zorgaanbieder afgesproken productiemaximum voor een bepaalde periode is bereikt en er toch nog mensen op de wachtlijst staan, zullen over het snel aanpakken van die wachtlijst nadere afspraken moeten worden gemaakt’, schrijft hij.

Het inschatten van de hoeveelheid zorg die kan worden geleverd is volgens Van Rijn echter geen eenvoudige klus, vooral niet bij een kleine doelgroep als mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Maar volgens de staatssecretaris zijn er wel concrete stappen gezet om de wachtlijsten die zijn ontstaan op te lossen. ‘Ik ben in overleg met MEE, Ieder(in) en zorgkantoren om te bekijken wat de beste aanpak is om dit probleem verder in kaart te brengen en zo snel mogelijk op te lossen. Over de resultaten van deze overleggen, de verder te nemen stappen en de eerste resultaten daarvan zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.’

KansPlus is bereid een bijdrage te leveren door zitting te nemen in de regionale taskforce met zorgkantoren en aanbieders.

Het programma Nieuwsuur besteedde aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met een complexe zorgvraag. Vanuit  het programma Kassa wordt via #ikziejewel erkenning, duidelijkheid en gezien worden gevraagd van kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). KansPlus doet aan deze actie mee met de meldactie EMB.

Lees hier de volledige brief van Staatssecretaris van Rijn.