16 september jubileumdag KansPlus in dierenpark Amersfoort

In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar.

Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag in Dierenpark Amersfoort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte uitgenodigd op deze dag.

Het voorlopige programma is als volgt:

9.00 uur: opening dierenpark Amersfoort
10.00 uur -10.30 uur: ontvangst in De Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
10.30 uur – 10.45 uur: officiële opening van de jubileumdag
11.00 uur – 11.30 uur: lezing van de olifantenexpert Marjo Hoedemaker
Marjo Hoedemaker zal op deze dag 3 keer vol passie vertellen over wat wij mensen van olifanten kunnen leren. Je mag zelf kiezen of en op welke tijd je wilt komen.
12.00 uur – 14.00 uur: tussen deze tijden kun je een lunchpakket ophalen aan het Fonteinplein
12.00 uur- 16.00 uur: tussen deze tijden kan iedereen een ijsje halen
13.00 uur- 13.30 uur: tweede lezing olifantenexpert  Marjo Hoedemaker
15.15 uur- 15.45 uur: derde lezing Marjo Hoedemaker
15.45 uur – 16.00 uur: afsluiting van de jubileumdag in de Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
18.00 uur: sluiting Dierenpark Amersfoort

Kosten:

  • Gewoon Lidmaatschap van KansPlus: € 7,50 p/p

  • Gezinslid van KansPlus van KansPlus:: € 7,50 p/p

  • Familie lidmaatschap van KansPlus: € 6,25 p/p

  • Cliëntenraad/Familievereniging: € 7,50 p/p

  • Donateurs: € 7,50 p/p

  • Niet-leden: € 10,00 p/p

  • Upgrade* ticket € 10 p/p

* Lidmaatschap upgrade:
Je kunt je huidige lidmaatschap upgraden naar het familielidmaatschap. Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve het verschil in de jaarcontributie. Je betaald eenmalig € 10 (dit is het verschil tussen een normaal lidmaatschap en een familielidmaatschap).

Voor deze bijzondere dag kunnen vanaf 10 april kaartjes besteld worden via http://www.mijnorganisator.nl/kansplus-jubileumdag/. Ook in ons blad PlusPunt van begin april vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor deze dag.

Als u de kaarten niet online kunt betalen, dan is er ook de mogelijkheid om kaarten via een factuur af te rekenen. Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met 06-27 31 17 88.

Wij zien u graag op zaterdag 16 september en houdt onze websiteFacebookpagina  en Twitteraccount in de gaten!!

Algemene ledenvergadering KansPlus

Na de themabijeenkomst ‘Het VN-verdrag voor mensen met een beperking’ op 20 mei vindt de algemene ledenvergadering KansPlus plaats voor leden.

De agenda en de bijlagen (inclusief routebeschrijving) voor de vergadering kunt u hier lezen.

Datum: zaterdag 20 mei 2017

Tijd: 13.15 uur huishoudelijk deel Algemene Vergadering

Locatie: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. Telefoon: 030-6064448

Aanmelden: via deze link  voor 15 mei

 

Themabijeenkomst: het VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op 20 mei organiseert KansPlus van 10.30 uur tot 12.30 uur een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Enkele maanden geleden heeft de regering – na jaren aarzelen – het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De overheid is nu bezig uitvoeringsregelingen uit te werken. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.
Binnen onze sector – mensen met een verstandelijke beperking – lopen de meningen over wat inclusie betekent en hoe dit vorm moet worden gegeven sterk uiteen; ook binnen de ouderbeweging. Sommigen vinden dat inclusie betekent dat mensen met een verstandelijke beperking naar gewone scholen moeten, binnen gewone bedrijven moeten werken en in een gewone woonwijk moeten wonen. Anderen zijn van mening dat dit voor aan aantal mensen wel goed is, maar voor anderen niet. Zij zijn op zoek naar andere vormen waarin mensen zichzelf kunnen zijn, anderen kunnen ontmoeten en hun kwaliteiten kunnen ontplooien.
Een instelling die op een bijzondere manier inhoud geeft aan de gemeenschapsvorming is Nieuw Woelwijck, dat zich ontwikkeld heeft tot een bijzonder dorp voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een dorp waar iedereen een rol heeft en waar ook familieleden van de ‘dorpsbewoners’ deel uit maken van de dorpsgemeenschap. Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, zal een presentatie gegeven over hoe het leven op Nieuw Woelwijck er voor de bewoners uitziet.
Na deze presentatie zullen we aan de hand van stellingen en vragen met elkaar in discussie gaan over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

Programma:

10.30- 10.45 uur: Introductie door Pouwel van de Siepkamp, voorzitter bestuur KansPlus
10.45- 11.30 uur: Inleiding door mevrouw Viehoff, voorzitter familievereniging Nieuw Woelwijck
11.30- 12.30 uur: Discussie in groepjes aan de hand van stellingen van vragen
12.10- 12.30 uur: Terugkoppeling uit de groepjes en nog een afsluitende plenaire discussie
12.30- 13.15 uur: Lunch

Voor leden van KansPlus is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen vanaf 13.15 uur.

Datum:

zaterdag 20 mei 2017

Plaats:

’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

Aanmelden:

graag voor 15 mei 2017 via deze link.