Themabijeenkomst: het VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op 20 mei organiseert KansPlus van 10.30 uur tot 12.30 uur een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Enkele maanden geleden heeft de regering – na jaren aarzelen – het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De overheid is nu bezig uitvoeringsregelingen uit te werken. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.
Binnen onze sector – mensen met een verstandelijke beperking – lopen de meningen over wat inclusie betekent en hoe dit vorm moet worden gegeven sterk uiteen; ook binnen de ouderbeweging. Sommigen vinden dat inclusie betekent dat mensen met een verstandelijke beperking naar gewone scholen moeten, binnen gewone bedrijven moeten werken en in een gewone woonwijk moeten wonen. Anderen zijn van mening dat dit voor aan aantal mensen wel goed is, maar voor anderen niet. Zij zijn op zoek naar andere vormen waarin mensen zichzelf kunnen zijn, anderen kunnen ontmoeten en hun kwaliteiten kunnen ontplooien.
Een instelling die op een bijzondere manier inhoud geeft aan de gemeenschapsvorming is Nieuw Woelwijck, dat zich ontwikkeld heeft tot een bijzonder dorp voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een dorp waar iedereen een rol heeft en waar ook familieleden van de ‘dorpsbewoners’ deel uit maken van de dorpsgemeenschap. Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, zal een presentatie gegeven over hoe het leven op Nieuw Woelwijck er voor de bewoners uitziet.
Na deze presentatie zullen we aan de hand van stellingen en vragen met elkaar in discussie gaan over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

Programma:

10.30- 10.45 uur: Introductie door Pouwel van de Siepkamp, voorzitter bestuur KansPlus
10.45- 11.30 uur: Inleiding door mevrouw Viehoff, voorzitter familievereniging Nieuw Woelwijck
11.30- 12.30 uur: Discussie in groepjes aan de hand van stellingen van vragen
12.10- 12.30 uur: Terugkoppeling uit de groepjes en nog een afsluitende plenaire discussie
12.30- 13.15 uur: Lunch

Voor leden van KansPlus is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen vanaf 13.15 uur.

Datum:

zaterdag 20 mei 2017

Plaats:

’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

Aanmelden:

graag voor 15 mei 2017 via deze link.