Themabijeenkomst “VN-verdrag en inclusie’ en ALV 20 mei

Op 20 mei organiseerde een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.

Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, vertelde hoe het leven van de bewoners eruitziet op Nieuw Woelwijck: een dorpsgemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking.

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de begrippen -samenleving- en -inclusie-.
Over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

Een volledig verslag van de themabijeenkomst kunt u hier lezen: Verslag themadeel AV 20 mei 2017

In de middag vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats waarin de voortgang van het jaarwerkplan 2017, het jaarverslag en jaarrekening 2016 van het landelijk bureau en de exploitatie 2017 op de agenda stonden.