Jaarverslag KansPlus/VraagRaak en jaarrapportage Kennis- en adviescentrum 2016

Met gepaste trots presenteren we het jaarverslag 2016. Trots op het feit dat we in 2016 een aantal concrete resultaten hebben gerealiseerd, maar vooral omdat we dit gedaan hebben met een groot aantal vrijwilligers in het hele land, ondersteund door een klein aantal betaalde medewerkers op het centraal bureau. Het jaarverslag beschrijft naast de werkzaamheden van het landelijk bestuur en het centraal bureau voor KansPlus en VraagRaak, de jaarrapportage van het Kennis- en adviescentrum.

In het begin van het jaar is veel aandacht uitgegaan naar twee belangrijke operaties: de herordening van de landengroepen en de overgang naar een nieuwe ledenadministratie. Inhoudelijk succes hebben we met name geboekt met de projecten ‘Familiebeleid’ en ‘Lokale Belangenbehartiging’. Beide projecten hebben zichtbare resultaten opgeleverd die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden door belangenbehartigers, familie(organisaties) en instellingen.

In 2016 is KansPlus zich met succes meer gaan richten op het versterken van de contacten in de landelijke belangenbehartiging: concrete voorstellen hebben ertoe geleid dat we weer nadrukkelijk aan tafel zitten bij de gesprekken over landelijk beleid.

Met dit jaarverslag laten we zien een actieve vereniging te zijn zowel naar buiten als in de dienstverlening aan de leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. KansPlus blijft zich onverkort sterk maken voor een zorg- en dienstverlening die ertoe bijdraagt dat mensen met een verstandelijke beperking een waardevol leven kunnen leiden.

U kunt het jaarverslag hier lezen en downloaden: Jaarverslag2016-def.
Reacties horen wij graag en kunt u mailen naar info@kansplus.nl.