Brief KansPlus Inkoopkader Langdurige zorg 2018-2020 gehandicaptensector

Begin juni 2017 verscheen het Inkoopkader langdurige zorg 20182020 voor de gehandicaptenzorg.  Een uitgave van de gezamenlijke zorgkantoren in Nederland. Een belangrijk stuk voor cliëntenraden in de verstandelijk gehandicaptenzorg (en hun achterban) die te maken hebben met de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het is van belang dat de langdurige zorg goed aansluit en blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. Betrokkenheid van de cliëntenraad bij het inkoopproces is belangrijk.

In deze brief geeft KansPlus/VraagRaak aan wat belangrijk is:

  • (meerjarig) contract
  • betrokkenheid en dialoog
  • bestuursverklaring en governancecode
  • afspraken maken met de zorgaanbieder
  • wegwijzer Kwaliteit en zorginkoop

In de notitie “Belangenbehartiging goede en passende zorg- zorginkoop” is te lezen hoe het meepraten over zorginkoop in zijn werk kan gaan.

Indien u vragen of opmerkingen heeft: bel of mail naar ons Kennis- en adviescentrum! Wij staan u graag te woord via 030 2363750 (ma. t/m. do. van 10.00-13.00)of via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Daarnaast is het fijn als u uw ervaringen met de zorginkoop met ons wilt delen. Dit kan door een mail te sturen naar advies@kansplus.nl Het hoeft maar een kort mailtje te zijn! Wij kunnen daar van leren en onze dienstverlening aanpassen.

Brief Zorginkoop 21 juni 2017

Zie ook https://www.kansplus.nl/2017/06/20/inkoopkader-langdurige-zorg-2018-2020-gehandicaptenzorg/