Invoering nieuwe Wmcz pas in volgend kabinet

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer op 6 juli laten weten dat zij de indiening van het wetsvoorstel van de vernieuwde Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen (Wmcz) overlaat aan het volgend kabinet.

In maart van dit jaar is het wetsvoorstel aan de Raad van State gezonden voor advies. Het advies is inmiddels gereed en ontvangen door VWS. Het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en de reactie op het advies worden op het moment van indiening van het wetsvoorstel openbaar gemaakt. Dit zal pas in het volgend kabinet zijn.

De brief van de minister en de bijlage (over Wmcz op blz. 2, zesde paragraaf) kunt u lezen via onderstaande links.

stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017
bijlage stand van zaken moties en toezeggingen