Brief van Rijn over stand van zaken gehandicaptenzorg

Demissionair staatssecretaris Van Rijn geeft in deze recente brief aan de Tweede Kamer  de stand van zaken van een aantal in gang gezette ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.
Hij gaat daarbij onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
    KansPlus werkt hierin samen met andere organisaties voor een betere kwaliteit van de zorg voor mensen in de langdurige zorg
  • Kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige
    beperking (ZEMVB)
  • MEE-lijst (over passende zorg voor Wlz-cliënten met een complexe zorgvraag)
  • Maatwerk in de Wlz-zorg thuis

KansPlus/VraagRaak is bij een aantal onderwerpen actief betrokken.

kamerbrief-over-diverse-onderwerpen-gehandicaptenzorg-en-maatwerk-in-wlz-zorg-thuis (1)