Goede zorg voor mensen met (Z)EMB

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest omtrent de zorg voor mensen met (zeer) ernstig meervoudige beperkingen. Ook KansPlus heeft hier actief aan deelgenomen. Zie onder andere  https://www.kansplus.nl/2017/04/11/uitzending-kassa-ouders-van-zwaar-beperkte-kinderen-luiden-de-noodklok/ en https://www.kansplus.nl/2017/04/18/kansplus-meldactie-emb/

Hieronder een aantal acties die recent ondernomen zijn naar aanleiding hiervan:

  • Er is door demissionair staatssecretaris van Rijn een werkgroep ingesteld op initiatief van de ouders achter de actie #ikziejewel. Deze werkgroep gaat zich bezighouden met het verbeteren van de zorg, hulp en ondersteuning voor ZEMB kinderen en hun gezinnen. In de werkgroep zitten naast Ton Heerts (voorzitter MBO Raad, voormalig voorzitter FNV en voormalig Tweede Kamerlid) als onafhankelijk voorzitter ook Sarike de Zoeten en Vanessa Liem (ouders van ZEMB kinderen). De komende maand wordt de werkgroep aangevuld met andere leden zodat ze in augustus kunnen starten. (Bron: Nationale Zorggids.)
  • Op verzoek van VWS is onderzocht of er een apart (CIZ)afwegingskader voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen moet komen. Dit onderzoek kwam tot de conclusie dat zo’n kader niet nodig is. Staatssecretaris Van Rijn neemt deze conclusie over, zo heeft hij de Tweede kamer in een brief laten weten.
  • De VGN vraagt staatssecretaris Van Rijn om de komende anderhalf jaar €20 miljoen extra beschikbaar te stellen voor verruiming van de meerzorg van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Zie http://www.vgn.nl/artikel/25670