Wil jij meedoen aan de ontwikkeling van een digitaal Kennisplatform?

Wil je mee doen aan de ontwikkeling van een (digitaal) Kennisplatform voor cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen gehandicaptenzorg?

KansPlus (belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie) en het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) gaan hier in 2017 en 2018 mee aan de slag. Maar niet alleen. Wij hebben cliënten en verwanten uit cliëntenraden en verwantenraden nodig om het samen op te zetten. We zoeken daarom mensen die de komende tijd in een klankbordgroep willen zitten.

Een digitaal Kennisplatform
Het digitaal Kennisplatform gaat over collectieve medezeggenschap. Het idee is om informatie, teksten, beelden, filmpjes die al bestaan over collectieve medezeggenschap te bundelen op het Kennisplatform. Cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen kunnen daar informatie opzoeken. En het is interactief met fora. Eigen informatie en kennis én vragen kunnen worden gedeeld en uitgewisseld.

Om welke informatie gaat het?

  1. Formele/wettelijke (Wmcz) en juridische informatie
  2. Het werk van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen in de praktijk.
  3. Verschillende thema’s waar cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen veel mee te maken hebben (Bijvoorbeeld de rol van zorginkoop; inspectie of thema voeding)
  4. Eigen ervaringen en kennis
    (Bijvoorbeeld uitwisseling van ‘goede’ voorbeelden; elkaar vragen stellen over het werk van de raad)

Waarom een digitaal Kennisplatform?
De overheid wil de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbeteren. Onder de naam ‘Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg’ zijn hiervoor vijf doelstellingen geformuleerd.  Hier is extra geld voor. Alle partijen in de gehandicaptenzorg (zoals onder andere de cliëntenorganisaties, brancheorganisaties, beroepsorganisaties, de inspectie) hebben samen projecten bedacht om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg te verbeteren.

Eén van de doelstellingen is de versterking van de positie van de cliënt. Hieronder valt het versterken van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen. Zodat zij meer invloed kunnen hebben op besluitvormingsprocessen over beleid. En daardoor meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van bestaan.

Wat vragen wij?
Wij zoeken 3 cliënten uit cliëntenraden, 3 verwanten uit verwantenraden en 3 verwanten uit familieverenigingen die willen meedoen in de klankbordgroep en die:

  • Zo’n 6 maal (éénmaal per 2 maanden in 2017 en 2018) naar Utrecht komen om te praten over hoe het Kennisplatform eruit moet zien en moet werken
  • Mee willen kijken en testen als het Kennisplatform gebouwd wordt/is.

Wat bieden wij?

  • Inspraak in hoe het digitaal Kennisplatform eruitziet en wat erin komt
  • Een vergoeding van 25 euro plus reiskosten voor de bijeenkomsten.

Hoe kun je meedoen?

Neem voor 15 augustus 2017 contact op met Dorien Kloosterman (d.kloosterman@kansplus.nl)