Factsheet ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’ door Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 17 juli heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een factsheet en een filmpje “Kun jij leven zoals je wilt?’ gepubliceerd.

Hierin worden de uitkomsten van een onderzoek aan 38 zorgorganisaties getoond. Tijdens de toezichtbezoeken aan de zorgorganisaties voerde de inspectie gesprekken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers.

De hoofdconclusie is dat de meeste zorgaanbieders hun best doen om cliënten het leven te laten leiden dat zij zelf wensen. De bezochte zorgaanbieders willen over het algemeen dat cliënten zelf mogen kiezen wat ze belangrijk vinden. Zij proberen de cliënten hierbij te helpen.

Aanbevelingen:

Tijdens de bezoeken stonden de volgende vier onderwerpen centraal:

  • dialoog tussen cliënt en zorgverlener
  • aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt
  • behoud van keuzeruimte van de cliënt
  • systematisch werken met een integraal ondersteuningsplan.

Voor deze vier onderwerpen doet de inspectie de volgende aanbevelingen:

  • zorg er voor dat begeleiders voldoende tijd hebben om ook informele gesprekken met de cliënt te kunnen voeren
  • besteed (nog) meer aandacht aan het ‘onafhankelijk’ maken van de cliënt, zodat hij zelf meer de regie kan voeren op het ontwikkelen van een sociaal netwerk
  • zorg er voor dat de geldende huisregels niet beperkend zijn
  • weeg risico’s, die beplaade keuzes met zich meebrengen, af in samenspraak met de driehoek. betrek de cliënt hier (nog) meer bij
  • maak zorgplannen eenvoudiger en overzichtelijker (op het niveau van de cliënt)

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg
https://www.igz.nl/actueel/nieuws/kun-jij-leven-zoals-je-wilt.aspx

Factsheet Kun jij leven zoals jij dat wilt