Koploper-gemeenten project onafhankelijke cliëntenondersteuning bekend

Veertien gemeenten gaan met VNG, Ieder(in) en de Koepel van Adviesraden
Sociaal Domein het Project koplopers cliëntenondersteuning uitvoeren. Dit project
moet leiden tot een betere uitvoering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning.

De cliëntondersteuning is nog volop in ontwikkeling. Om die ontwikkeling een impuls te geven voert de VNG samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning uit. Kennisinstituut Movisie zal het Koplopersproject het komende jaar ondersteunen en diverse kennisproducten ontwikkelen.

Voor meer informatie zie https://iederin.nl/nieuws/18064/14-gemeenten-gekozen-als-koploper-clientondersteuning/

Bron: Ieder(in)