Vrijwilligers van KansPlus ontwikkelen handige tools

Twee vrijwilligers van KansPlus die lokaal zeer actief zijn voor hun ledengroep hebben (mee)gewerkt aan handige tools.

Annemie van den Heuvel is naast bestuurslid van de ledengroep Bossche Ommelanden  werkzaam als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Vanuit haar werk heeft ze meegewerkt aan het protocol ‘Zorg voor mensen mensen met een verstandelijke beperking’.
In dit protocol worden uitgangspunten, tips en adviezen beschreven voor zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis om te bereiken dat de zorg voor iemand met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk hetzelfde is als thuis.
Voor meer informatie zie de patiëntenfolder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de wegwijzer en aanbevelingen over ziekenhuisopname van PlatformVG regio Zuidoost Brabant.

Jan van Croonenburg, penningmeester van de ledengroep Zeeland, heeft een programma ontworpen waarmee een bewindvoerende ouder of verwant de administratie van inkomsten en uitgaven kan verwerken.
Het programma maakt zelf het formulier dat naar de Kantonrechter gestuurd moet worden. U vult de gegevens in, print het formulier begin van het jaar uit en het is klaar om verstuurd te worden.
U hoeft dan slechts de kopieën van de  bankafschriften nog toe te voegen. Het formulier is een standaard formulier voor de Rechtbank van de provincie Zeeland. Indien nodig kan het aangepast worden voor een andere regio.
Via deze link kunt u de gebruiksaanwijzing en een demonstratie van het programma bekijken.
Heeft u belangstelling voor dit programma , inclusief gebruiksaanwijzing,  dan kunt u dit  aanvragen bij Dhr. J. van Croonenburg via jvc@zeelandnet.nl. De kosten voor het programma bedragen € 5,-.