Congres 8 december 2017: Samen sterk voor kwaliteit

De positie van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen moet sterker worden. Zodat zij meer invloed hebben op keuzes van de organisatie. En daardoor meer invloed hebben op hoe cliënten wonen, werken en leven. Daarom organiseren LFB, Ieder(in), KansPlus en LSR een congres: Samen sterk voor kwaliteit.

Wat is er te doen?
De hele dag zijn er Kennis- en Doe-workshops over verschillende onderwerpen, zoals:

  • VN-verdrag en cliëntenraad
  • Veilig in vrijheid
  • Versterken van cliëntenraden en familieverenigingen
  • De dialoog tussen cliënt – begeleiders – verwanten
  • Keuzevrijheid voor cliënten – kwaliteit van bestaan

Ook zijn er drie lezingen:

  • Medezeggenschap nieuwe stijl – de nieuwe Wmcz
  • Cliëntenraad en het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
  • Cliëntenraad en de nieuwe Governancecode Zorg

Het is een dagvullend programma. Met een feestelijke start, muzikale afsluiting en een fijne lunch. Het congres in congrescentrum De Werelt in Lunteren, is gratis toegankelijk voor iedereen.

Voor wie?
Het congres is voor centrale cliëntenraden, cluster-/regioraden, lokale raden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen en familieverenigingen. Maar ook voor cliënten, ouders, verwanten, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders. Kortom voor iedereen in de gehandicaptenzorg. Immers goede medezeggenschap draagt bij aan goede kwaliteit van zorg. En daar staan we allemaal voor.

Meer informatie en aanmeldingen: www.ikdoemee.nl/bijeenkomsten/congres-samen-sterk-voor-kwaliteit/

 

 

Het congres wordt georganiseerd door Lfb, Ieder(in), KansPlus, en LSR, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van bovengenoemde organisaties en Patiëntenfederatie , MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. www.ikdoemee.nl

 

Het is bijna zover!

Over 5 dagen is de Jubileumdag van KansPlus in Dierenpark Amersfoort. We gaan deze dag met z’n allen vieren: er hebben zich zo’n 600 mensen aangemeld. Het gaat een prachtige dag worden.

Iedereen die zich aangemeld heeft, heeft op 2 september een e-mail ontvangen van Organisatie Jublieumdag KansPlus met daarin praktische informatie over het programma van de dag.

Heeft u de mail niet ontvangen of heeft u nog vragen? Mail naar info@mijnorganisator.nl of bel naar 06-27  31 17 88.

Volgt u het laatste nieuws van het Dierenpark? Misschien wordt er op 16 september wel een olifantje geboren!  De hoogdrachtige olifant Kina is bijna uitgerekend!  Kijk eens op https://www.dierenparkamersfoort.nl/2017/09/08/aftellen-naar-olifantenbevalling-is-begonnen/ of volg de berichten op https://www.facebook.com/DierenParkAmersfoort/ .

Tot zaterdag!!

 

Doe mee aan een onderzoek naar cliëntafhankelijkheid

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je jezelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Hoe is het om de regiotaxi voor je neus weg te zien rijden, omdat de chauffeur er vroeger was dan je had gedacht? Wat doe je als je vrienden je spontaan mee uit vragen, maar je eerst nog toestemming van je begeleider moet vragen?
 
Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. 
 
Het project ‘ervaren cliëntafhankelijkheid’ brengt in kaart hoe en wanneer mensen met een beperking en hun familieleden afhankelijkheid ten opzichte van hun begeleiding en zorginstellingen ervaren. Het project bekijkt ook wanneer afhankelijkheid als negatief ervaren wordt en hoe deze ervaring dan voorkomen kan worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe mensen met een beperking zelf invloed kunnen uitoefenen op de zorg die ze krijgen en het beleid dat hiervoor gemaakt wordt. KansPlus neemt als belangenbehartiger plaats in de commissie die het onderzoek begeleidt. 
 
Eén van de methodes die de onderzoekers gebruiken is de focusgroep. Tijdens een focusgroep vragen de onderzoekers de deelnemers naar hun ervaringen, ideeën en meningen over het thema afhankelijkheid en over de tot nu toe behaalde resultaten. De onderzoekers zijn voor deze focusgroepen op zoek naar familieleden van mensen die zorg krijgen middels de WLZ
 
Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het onderzoek door uw ervaringen en ideeën te delen met de onderzoekers? Meld u dan aan voor een focusgroep! 
 
De focusgroep komt één middag in oktober samen in hartje Utrecht. De precieze datum wordt nader bepaald in overleg met de deelnemers. De focusgroep zal uit 7-12 mensen bestaan. Het gesprek wordt begeleid door twee onderzoekers. 
 
Bij interesse of voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar hoofdonderzoeker Simon van der Weele: s.vanderweele@uvh.nl. ​

KansPlus en risico’s van zorg op afstand

Op 5 september is er via het NOS journaal en het programma Nieuwsuur aandacht geweest voor de risico’s van zorg op afstand. In de gehandicaptenzorg komt het vaak voor dat mensen ’s nachts via monitoren en geavanceerde babyfoons gevolgd  en uitgeluisterd worden.

Uit onderzoek blijkt dat er incidenten zijn geweest, zelfs incidenten met een dodelijke afloop. “Mogelijk hadden die niet plaatsgevonden als er iemand fysiek aanwezig was geweest”, zegt Dorien Kloosterman van KansPlus in de uitzending.

Voor het uitluisteren is technologie nodig en die kan falen, zegt Kloosterman. “Er kunnen ook meerdere incidenten tegelijkertijd zijn, waarop men niet snel genoeg kan reageren. Kortom, er zijn veel dingen die maken dat het heel erg veilig lijkt, maar het is de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is.”

KansPlus is op zoek naar ervaringen van familie, verwanten en zorgverleners met dergelijke systemen.
Met uw ervaring kunnen wij ons inzetten voor een betere nachtzorg richting politiek en zorginstellingen.

U kunt uw ervaring melden via het Kennis- en advies centrum van KansPlus via advies@kansplus.nl of via de meldknop op onze website www.kansplus.nl.
het Kennis- en adviescentrum is ook telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

De Uitzending van het Journaal en van Nieuwsuur kunt u bekijken via de volgende links:
https://www.npo.nl/nieuwsuur/05-09-2017/VPWON_1273345 vanaf 12 minuten
https://nos.nl/uitzending/27272-nos-journaal.html

KansPlus in Nieuwsuur over risico’s van zorg op afstand

Kijk vanavond  dinsdag 5 september om 22.00 uur naar Nieuwsuur op NPO2 met o.a. Dorien Kloosterman van KansPlus: risico’s van zorg op afstand.

Uit onderzoek blijkt dat dat er incidenten zijn geweest, zelfs incidenten met een dodelijke afloop. “Mogelijk hadden die niet plaatsgevonden als er iemand fysiek aanwezig was geweest”, zegt Dorien Kloosterman van patiëntenplatform KansPlus.

Voor het uitluisteren is technologie nodig en die kan falen, zegt Kloosterman. “Er kunnen ook meerdere incidenten tegelijkertijd zijn, waarop men niet snel genoeg kan reageren. Kortom, er zijn veel dingen die maken dat het heel erg veilig lijkt, maar het is de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is.”

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2191465-ouders-gehandicapten-en-inspectie-zien-risico-s-zorg-op-afstand.html