Doe mee aan een onderzoek naar cliëntafhankelijkheid

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je jezelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Hoe is het om de regiotaxi voor je neus weg te zien rijden, omdat de chauffeur er vroeger was dan je had gedacht? Wat doe je als je vrienden je spontaan mee uit vragen, maar je eerst nog toestemming van je begeleider moet vragen?
 
Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. 
 
Het project ‘ervaren cliëntafhankelijkheid’ brengt in kaart hoe en wanneer mensen met een beperking en hun familieleden afhankelijkheid ten opzichte van hun begeleiding en zorginstellingen ervaren. Het project bekijkt ook wanneer afhankelijkheid als negatief ervaren wordt en hoe deze ervaring dan voorkomen kan worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe mensen met een beperking zelf invloed kunnen uitoefenen op de zorg die ze krijgen en het beleid dat hiervoor gemaakt wordt. KansPlus neemt als belangenbehartiger plaats in de commissie die het onderzoek begeleidt. 
 
Eén van de methodes die de onderzoekers gebruiken is de focusgroep. Tijdens een focusgroep vragen de onderzoekers de deelnemers naar hun ervaringen, ideeën en meningen over het thema afhankelijkheid en over de tot nu toe behaalde resultaten. De onderzoekers zijn voor deze focusgroepen op zoek naar familieleden van mensen die zorg krijgen middels de WLZ
 
Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het onderzoek door uw ervaringen en ideeën te delen met de onderzoekers? Meld u dan aan voor een focusgroep! 
 
De focusgroep komt één middag in oktober samen in hartje Utrecht. De precieze datum wordt nader bepaald in overleg met de deelnemers. De focusgroep zal uit 7-12 mensen bestaan. Het gesprek wordt begeleid door twee onderzoekers. 
 
Bij interesse of voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar hoofdonderzoeker Simon van der Weele: s.vanderweele@uvh.nl. ​