Congres 8 december 2017: Samen sterk voor kwaliteit

De positie van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen moet sterker worden. Zodat zij meer invloed hebben op keuzes van de organisatie. En daardoor meer invloed hebben op hoe cliënten wonen, werken en leven. Daarom organiseren LFB, Ieder(in), KansPlus en LSR een congres: Samen sterk voor kwaliteit.

Wat is er te doen?
De hele dag zijn er Kennis- en Doe-workshops over verschillende onderwerpen, zoals:

  • VN-verdrag en cliëntenraad
  • Veilig in vrijheid
  • Versterken van cliëntenraden en familieverenigingen
  • De dialoog tussen cliënt – begeleiders – verwanten
  • Keuzevrijheid voor cliënten – kwaliteit van bestaan

Ook zijn er drie lezingen:

  • Medezeggenschap nieuwe stijl – de nieuwe Wmcz
  • Cliëntenraad en het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
  • Cliëntenraad en de nieuwe Governancecode Zorg

Het is een dagvullend programma. Met een feestelijke start, muzikale afsluiting en een fijne lunch. Het congres in congrescentrum De Werelt in Lunteren, is gratis toegankelijk voor iedereen.

Voor wie?
Het congres is voor centrale cliëntenraden, cluster-/regioraden, lokale raden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen en familieverenigingen. Maar ook voor cliënten, ouders, verwanten, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders. Kortom voor iedereen in de gehandicaptenzorg. Immers goede medezeggenschap draagt bij aan goede kwaliteit van zorg. En daar staan we allemaal voor.

Meer informatie en aanmeldingen: www.ikdoemee.nl/bijeenkomsten/congres-samen-sterk-voor-kwaliteit/

 

 

Het congres wordt georganiseerd door Lfb, Ieder(in), KansPlus, en LSR, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van bovengenoemde organisaties en Patiëntenfederatie , MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. www.ikdoemee.nl