Verslag studiedag KansPlus & Familiebeleid in de VG-sector

Op vrijdag 6 oktober organiseerde KansPlus een studiedag in Driebergen-Rijsenburg met als thema Familiebeleid in de VG-sector.

De dag startte met een interactief toneelspel met medewerking van Marcella Overeem. Zij is actrice bij interactief en educatief theatergroep in Nijmegen. Zij speelde samen met Marion Thielemans, medewerker van KansPlus, een scene van een gesprek tussen een begeleider en een moeder van een bewoner van een zorginstelling. Vanuit de zaal werd door de aanwezigen heel actief meegedaan en werden allerhande tips gegevens die een dergelijk gesprek tot een goed gesprek kunnen maken.

Vervolgens werden er in twee rondes drie verschillende workshops gegeven.
De workshop over Bouwstenen voor Familiebeleid werd verzorgd door Elke Marijnusse en Dickie van de Kaa. In deze workshop is men aan de slag gegaan met de werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid. Meer informatie over deze methode kunt u hier lezen.

De workshop waar men aan de slag ging met de Handreiking Vervolg Manifest Familiebeleid in de VG-sector werd verzorgd door Jaap Zwitser met medewerking van Jaap Stollenga. Meer over het Manifest en de Handreiking Vervolg Manifest kunt u hier lezen. De volledige presentatie van de workshop kunt u  via de volgende link nalezen: KansPlus workshop manifest en handreiking Jaap Zwitser 6 oktober 2017.

De derde workshop ging over de modelovereenkomst voor familieverbanden, cliëntenraden en zorgaanbieders en werd verzorgd door Paul Lucardie. In een dergelijke overeenkomst worden afspraken die men met elkaar maakt, vastgelegd.
Meer over de modelovereenkomst kunt u hier lezen. De presentatie van Paul Lucardie kunt via de volgende link lezen: KansPlus workshop modelovereenkomst 6 oktober 2017 Paul Lucardie

Mocht u vragen hebben over één van de onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met ons Kennis -en adviescentrum via advies@kansplus.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur via 030-2363750.