Zorginspectie (IGZ) is gefuseerd met Jeugdinspectie (IJZ)

Per 1 oktober zijn de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) officieel gefuseerd. Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, geldt  dat het toezicht vanaf 1 oktober 2017 wordt uitgevoerd door één inspectie.

De nieuwe organisatie heet Inspectie Gezondsheidszorg en Jeugd, afgekort IGJ.
Meer informatie www.igj.nl.