Vooraankondiging Algemene (leden)vergadering KansPlus 25 november

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Niet alleen omdat het vorige meerjarenplan bijna verlopen is, maar omdat een grondige bezinning nodig is over hoe we de komende periode in willen gaan. Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de ALV voorleggen, maar we willen leden nadrukkelijk uitnodigen hierover mee te denken op zaterdag 25 november 2017.

We willen deze discussie organiseren aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die we tijdens de ALV in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen:
– een toekomstbestendige organisatie
– een dynamische organisatie
– lokale netwerken
– wat willen we voor elkaar krijgen

Hier kunt u de volledige vooraankondiging lezen. Wilt u meepraten? Reserveer dan 25 november alvast in uw agenda.

Binnenkort volgt meer informatie over exacte tijd en locatie.

Wij zien u graag op 25 november!