Uitnodiging vervolg Werkconferentie lokale belangenbehartging VG

Wij nodigen u van harte uit voor een landelijke conferentie regionale belangenbehartiging. Deze conferentie zal, in navolging van de bijeenkomst op vrijdag 10 maart 2017, plaats vinden op vrijdag 24 november 2017 van 15.00 tot 19.00 uur in Utrecht (bij PGO-support).

Deze conferentie wordt ondersteund door KansPlus, Naar- Keuze, SIEN en Platform VG Haaglanden.
Na afloop staat een broodjesbuffet gereed. Wij verzoeken u om zich voor 20 november aan te melden via de link https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/lokale-belangenvg

Het voorlopige programma (het definitieve krijgt u op de dag zelf) ziet er als volgt uit:

14.30 – 15.00 uur             Inloop
15.00 – 15.15 uur              Opening en welkom
15.15  – 16.00 uur             Pitches
16.00 –  17.00 uur            1e werktafel n.a.v. een pitch
17.00 – 18.00 uur             2e werktafel n.a.v. een pitch
18.00 – 18.30 uur             Terugkoppeling, afspraken maken voor vervolg
18.30 – 19.00 uur              Afsluiting, broodjesbuffet

Er kan gekozen worden uit één van de volgende werktafels (zie toelichting)

  1. Subsidie van de gemeente voor lokale belangenbehartiging
  2. Lokale belangenbehartiging
  3. Gemeenteraadsverkiezingen/ stemmen ook voor LVB
  4. Schoolverlaters met een verstandelijke beperking en arbeid

1.Subsidie van de gemeente voor lokale belangenbehartiging
Gemeente Eindhoven heeft een subsidie verstrekt voor lokale belangenbehartiging. Onafhankelijke cliëntondersteuning en het in kaart brengen van de problematiek en hulpvraag van LVB jongeren. Een stappenplan van subsidieaanvraag bij gemeente Eindhoven, de toekenning ervan en de start van de uitvoering.
2.Lokale belangenbehartiging
Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en versterkt groepen mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven.
3.Gemeenteraadsverkiezingen
Hoe heb ik als lokale belangenbehartiger invloed op de politiek. Stemmen ook door mensen met een licht verstandelijke beperking; hoe bereik ik dat?
4.Schoolverlaters met een verstandelijke beperking en arbeid.
Jongeren met een verstandelijke beperking hebben – net als ieder ander – recht op zelfontplooiing. De vraag is wat er nu met deze jongeren gebeurt als ze de school verlaten. Het SOL heeft in Limburg diverse partijen hierover gesproken en presenteert op grond daarvan een Manifest.”

Bijdrage in de kosten
Deze bijeenkomsten worden door vrijwilligers georganiseerd. Ook de verdere kosten willen we zo laag mogelijk proberen te houden. We kunnen ‘gratis’ terecht bij PGO-support omdat Naar-Keuze een bon voor een vergaderarrangement inlevert.

We vragen een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon voor de bestrijding van de kosten zoals de broodjes. Dit bedrag kunt u contact afrekenen bij binnenkomst. De kosten die dan nog betaald moeten worden zullen gezamenlijk gedragen worden door Sien, KansPlus en Naar-Keuze. En wanneer u onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

De werkconferentie is bedoeld voor:
Lokale- en regionale belangenbehartigers VG, beleidsmedewerkers, leden van adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, cliëntenraden, enz.

uitnodiging bijeenkomst regionale belangenbehartiging_