Verbeterpunten voor de Wmo

Op 15 maart jl. heeft de Vaste Commissie voor VWS en de minister van VWS een verzameloverleg gehad over de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelen.

Het concept verslag van dit overleg kunt u hier lezen.

In een brief aan de vaste Commissie voor VWS hebben de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, KansPlus en Ieder(in) aandacht gevraagd voor drie concrete verbeterpunten voor de Wmo.

  • Eén goed functionerend loket voor passende zorg en ondersteuning
  • verschaf snel duidelijkheid over het Wmo-abonnementstarief
  • Verbeter de 9rechts0positie in de Wmo

De volledige brief kunt u via onderstaande link lezen.
Bijlage 2.1.-Brief AO-WMO-Mantelzorg Maatschappelijke Opvang en Hulpmiddelen

Vooraankondiging Algemene vergadering KansPlus

De eerste algemene ledenvergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/aanmeldingav190618 

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.