KansPlus pleit voor eigen keuzes en regie

Het bestuur van KansPlus heeft samen met SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg) en de cliëntenraad van Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin zij pleiten voor eigen keuze en regie waar het gaat om behandeling binnen de Wlz.

In oktober 2017 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) positief geadviseerd over het overhevelen van behandeling van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

Volgens de ouders/verwanten/ belangenbehartigers van de drie genoemde organisaties gaat dit advies voorbij aan het recht van een cliënt om zelf te kiezen.

Op 28 maart is er een Algemeen Overleg waarbij o.a. het Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg op de agenda staat. In de brief vragen de organisaties aan de leden van Vaste Kamercommissie VWS hun overwegingen bij dit overleg mee te nemen.

Voor meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D29331&did=2017D29331

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/vws 

De volledige brief met de uitgewerkte standpunten van KansPlus, SOL en de cliëntenraad van PSW kunt u hier lezen: brief AO positionering behandeling in Wlz 210318