Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

Gisteren 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen.
Iedereen moet kunnen stemmen. Ook mensen met een verstandelijke beperking.
Was het voor jou makkelijk om te stemmen bij de verkiezingen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen dit graag weten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vul de vragenlijst in via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/na_verkiezingen/ 

Door het invullen van de vragenlijst kunnen we een beeld krijgen van hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking. We verzamelen alle reacties en zo weten we wat goed gaat en wat beter kan. Als het nodig is zullen we daar actie op ondernemen.