KansPlus en Sien vragen speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij bespreking Wlz

Op 28 maart bespreekt de Vaste Commissie van VWS de Wet langdurige zorg (Wlz). KansPlus en Sien vragen specifiek aandacht te besteden aan de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit omdat deze mensen vaak gedurende hun hele leven 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben en door hun aard van hun beperking niet of beperkt in staat zijn zelf de regie over het leven en de zorg te hebben.

KansPlus en Sien vragen in een brief aan de commissie de volgende punten onder de aandacht brengen:

  • uitbreiding en versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning en het mogelijk maken zelf te kunnen kiezen door wie men zich wil laten ondersteunen
  • kinderen met een ernstige beperking moeten aanspraak kunnen maken op Wlz-gefinancierde zorg
  • de ontwikkeling van een programma dat gericht is op een dialoog tussen verwanten en begeleiders zodat onnodige afhankelijkheid verminderd wordt en de kwaliteit van leven bevorderd wordt
  • het initiëren van een pilot voor  persoonsgestuurde financiering
  • om in samenspraak met cliëntorganisaties en andere veldpartijen een adequaat beleid te ontwikkelen om mensen met een lichte verstandlijke beperking de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben

De volledige brief kunt u hier lezen:
Brief WLZ aan leden Vaste Kamercommissie VWS- 2203201