Vooraankondiging Verenigingsraad KansPlus 21 april

De verenigingsraad adviseert het landelijk bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het verenigingsbeleid.

Op 21 april willen we uw advies over het meerjarenbeleidsplan van KansPlus.

De vergadering vindt plaats bij de KNMvD van 10.00 uur tot 13.00 uur. U bent van harte welkom vanaf  9.30 uur. Na afloop van de vergadering wordt u een lunch aangeboden.

Adres:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

U kunt zich tot 11 april aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/verenigingsraad21042018

Ik hoop dat uw ledengroep, familievereniging of cliëntenraad een vertegenwoordiger naar deze bijeenkomst wil afvaardigen en wij ontmoeten u graag op 21 april.

Op 19 juni vindt de Algemene Vergadering van KansPlus plaats. Zie https://www.kansplus.nl/2018/03/21/vooraankondiging-algemene-ledenvergadering-kansplus-2/