KansPlus zoekt kwartiermakers voor het Project Dienstverlening

KansPlus wil de komende periode de dienstverlening verder ontwikkelen, zowel inhoudelijk als commercieel. Daarom zijn we op zoek naar twee projectmedewerkers die als kwartiermaker aan de slag willen gaan.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Ontwikkelen van onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wlz en de Wmo en gefinancierd door respectievelijk de zorgkantoren en de gemeenten.
  • Ontwikkelen van een inhoudelijk actueel en commercieel aantrekkelijk aanbod aan trainingen en andere vormen van ondersteuning voor cliëntenraden en andere vormen van collectieve belangenbehartiging of medezeggenschap bij zorgaanbieders.

Voor beide functies zoeken we personen die:

  • op HBO/universitair niveau zelfstandig kunnen werken
  • projectmatig kunnen werken
  • affiniteit hebben met de vg doelgroep
  • een relevant netwerk hebben in de vg-sector/zorg
  • beschikken over persoonlijke kwaliteiten op het gebied van: regie nemen , netwerken, innoveren, verbinden en samenwerken
  • 2 dagen per week beschikbaar zijn.

Wij bieden een dienstverband gedurende de deur van de projectfase. Salariëring is passend en volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Het volledige profiel voor beide functies kunt u hieronder lezen:
Project KansPlus Dienstverlening- cliëntondersteuning
Project KansPlus Dienstverlening-training en advies cliëntenraden

Voor reacties en vragen kunt u tot 14 april contact opnemen met Dickie van Kaa, directeur KansPlus via d.vandekaa@kansplus.nl of via 030-2367 744.