Actueel rapport over ouderinitiatieven van het Centraal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ‘ouderinitiatieven’: kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking voor wie zelfstandig wonen niet haalbaar is.
De onderzoekers hielden groepsgesprekken met ouders/beheerders van ouderinitiatieven en interviewden adviseurs van ouderinitiatieven, zorgaanbieders die er de zorg verlenen en raadpleegden deskundigen van een zorgkantoor, gemeente, wooncorporaties en belangenbehartigers.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de publicatie ‘Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking.’
Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief. Voldoende financiën om zorg in te kopen, een geschikt locatie en een goed samengestelde groep ouders zijn belangrijke voorwaarden voor succes.
De eisen waaraan ouderinitiatieven moeten voldoen om financiële ondersteuning te krijgen, zijn echter niet altijd duidelijk. Ouders kunnen baat hebben bij ondersteuning door deskundigen die de lokale situatie goed kennen en om hun belangen te behartigen bij de gemeente.

Het volledige rapport kunt u lezen en downloaden via https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Net_als_thuis.

Bron:  Persbericht ‘Net als thuis’ van Sociaal en Cultureel Planbureau.