Fonds verstandelijk gehandicapten heet voortaan HandicapNL

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten en heten vanaf maandag 16 april: HandicapNL.
HandicapNL zet zich in om mensen met een handicap en hun naasten meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen voor iedereen biedt.

HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken.” HandicapNL helpt familieleden en mantelzorgers middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht. Ook vindt het nieuwe fonds dat sociale contacten leggen en houden eenvoudiger en veiliger moet kunnen.

Bron: HandicapNL