Reactie KansPlus op algemeen overleg VWS over subsidiekader patiënten- en belangen organisaties

Op 25 april heeft de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesproken over het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019- 2022. (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D21594&did=2018D21594)

In een eerder bericht op deze website kon al u lezen over de brandbrief die de patiënten- en cliëntenorganisaties voorafgaand aan dit overleg naar de Commissie gestuurd hebben. In deze brief hebben ze namens zo’n 100 organisaties (waaronder ook KansPlus) hun standpunten weergegeven.

Na het overleg heeft de voorzitter van KansPlus (Pouwel van de Siepkamp) namens KansPlus een reactie gegeven naar de leden van de Vaste Kamercommissie met het verzoek deze reactie mee te nemen in verdere overleggen met de minister.  KansPlus vraagt hierin o.a aandacht voor adequate financiering voor de ontwikkeling van lokale/regionale en domein overstijgende belangen netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook vraagt KansPlus aandacht voor een inhoudelijke verbetering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning.
De volledige reactie van Pouwel van de Siepkamp, voorzitter van KansPlus kunt u hier lezen.