Algemene ledenvergadering KansPlus

De eerste algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Op de agenda staat het strategisch beleidsplan KansPlus 2019-2023.

Dit strategisch beleidsplan is voortgekomen uit discussies gevoerd tijdens voorgaande algemene vergaderingen, input uit bezoeken aan ledengroepen, gesprekken met bestuurders van ledengroepen en eigen ervaringen van het landelijk bestuur en de medewerkers van KansPlus.
Het plan geeft de koers van KansPlus aan voor de komende jaren.
Op 19 juni leggen we dit plan graag aan u voor en willen we er met u over van gedachten wisselen. Met als doel het beleidsplan voor de komende jaren definitief te maken en tot uitvoering te brengen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

De vergaderstukken kunt u hier lezen: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 19 juni!