De Ondernemingskamer gelast een onderzoek bij De Seizoenen

De Ondernemingskamer, ook aangeduid als ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen.

Op 30 april heeft de Ondernemingskamer bij beschikking een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van DeSeizoenen B.V. over de periode vanaf 10 januari 2012 tot 15 maart 2016.  De Seizoenen is een antroposofische zorginstelling voor verstandelijke gehandicaptenzorg voor volwassenen met zes vestigingen op verschillende locaties in Oost- en Zuid-Nederland. De centrale Cliëntenraad van De Seizoenen had om een dergelijk onderzoek verzocht.

Wie het onderzoek zal uitvoeren, zal de Ondernemingskamer later bekendmaken.

Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van De Seizoenen in genoemde periode. Het gaat hierbij om een bedrijvenconstructie zoals die opgericht is bij de overname van De Zonnehuizen. De Ondernemingskamer geeft in de beschikking duidelijk aan dat de huidige situatie van De Seizoenen geen reden geeft voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij De Seizoenen.

De Ondernemingskamer stelt in zijn beschikking dat er twijfels kunnen zijn aan de onafhankelijkheid van bestuurders en commissarissen en zorgvuldigheid bij de beslissingen over de financiering van de vastgoedverwerving en ook of er bij de huurovereenkomsten wel een optimaal onderhandelingsresultaat kon worden bereikt.

De Ondernemingskamer geeft ook aan voldoende te zijn overtuigd dat op dit moment marktconforme huren worden betaald. Ook achten de rechters de wijzigingen in het bestuur sinds 2016 voldoende om te kunnen spreken van onafhankelijkheid.

Bronnen:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/De-Ondernemingskamer-gelast-een-onderzoek-bij-DeSeizoenen-.aspx

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1465