Voor thuiswonenden vanaf 1 juli 2018 extra zorg en/of PGB mogelijk

Per 1 juli worden de mogelijkheden om gebruik te maken van Extra Kosten Thuis (tot maximaal 25 % extra PGB, bovenop het ‘basis’ zorgprofiel) uitgebreid.

Tot voor kort was dit alleen te gebruiken voor thuiswonende cliënten met een VG indicatie tot 23 jaar. Vanaf 1 juli zal de leeftijdsgrens 23 jaar losgelaten worden en geldt voor alle cliënten die thuis wonen (dus bij ouder(s) of zelfstandig wonen), dat zij een beroep kunnen doen op EKT. Dit geldt overigens ook voor ouderen die een V&V -indicatie hebben voor de Wlz  dementerende ouderen die nog thuis wonen). De Extra Kosten thuis kunnen alleen ingezet worden voor formele hulp (dus zorgorganisaties of ZZP’ers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en kan niet gebruikt worden  voor informele zorgverleners ( bv. familieleden). Als betrokkene bijvoorbeeld (meer) gebruik wil maken van  zaterdagopvang, logeren, vakantieopvang, extra zorg in de thuissituatie door formele hulpverleners, kan er wel een beroep gedaan worden op Extra Kosten Thuis.

Dit kan geregeld worden via het zorgkantoor. Als u ondersteuning wenst of wil nagaan of dit in uw situatie mogelijk is, neem dan gerust contact op met Dorien Kloosterman. D.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032

Samen Sterkdagen: Kom ook en doe mee!

Van half september tot half november 2018 zijn verdeeld over het land Samen Sterkdagen te bezoeken. Vanuit het programma Ik doe mee! – Samen Sterk voor Kwaliteit, organiseren de cliëntenorganisaties LFB, KansPlus, Ieder(in) en LSR, deze bijeenkomsten voor mensen met een beperking, familie en professionele hulpverleners/begeleiders. Dat doen zij samen met en bij een gast-zorgorganisatie.
Kom ook naar de Samen Sterkdag bij jou in de buurt. En doe mee aan workshops over goede kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Bij de Samen Sterkdag kunnen mensen elkaar ontmoeten, lezingen bezoeken en meedoen aan workshops. Voor iedereen die betrokken is, is er iets te doen: voor mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning, familie, medewerkers, vrijwilligers en cliëntenraden.

Het programma
We willen graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. Hierin staan afspraken over kwaliteit en over samenwerken aan nóg betere zorg en ondersteuning.

De Samen Sterkdag duurt van 10.00 tot 15.30 uur.

Het programma bestaat onder andere uit:

 • een gezamenlijk gedeelte
 • verschillende workshoprondes en lezingen
 • over onderwerpen die we samen met de gast-organisatie vaststellen
 • bijvoorbeeld over ‘leven in vrijheid’, ‘in gesprek over het ondersteuningsplan’, ‘toegankelijke informatie over zorg’, ‘versterken van medezeggenschap’, ‘de dialoog over goede zorg – goed leven voor ouderen’
 • tijd voor ontspanning en gezelligheid.

De workshops en lezingen worden samen met ervaringsdeskundigen verzorgd.

Vijf bijeenkomsten
De Samen Sterkdagen zijn op de volgende data en plekken:

 • vrijdag 28 september in Vries (Noord-Nederland)
 • vrijdag 5 oktober in Den Haag (West-Nederland)
 • vrijdag 26 oktober in Utrecht (Midden)-Nederland
 • vrijdag 2 november in Rosmalen (Zuid-Nederland)
 • vrijdag 9 november in Enschede (Oost)-Nederland

Doe mee!
We verspreiden zes weken van tevoren de definitieve uitnodigingen voor de bijeenkomsten. Wil je een uitnodiging ontvangen voor een van de bijeenkomsten? Laat dan hier je e-mailadres achter. Dan ontvang je automatisch een uitnodiging om je in te schrijven. En noteer de datum alvast in je agenda! Kijk op www.ikdoemee.nl voor meer informatie.

 

TNO onderzoeksrapport over nachtzorg

Goede, veilige nachtrust….?

Afgelopen week presenteerde TNO het onderzoek naar Goede veilige nachtzorg dat in opdracht van de VGN is gehouden naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzendingen afgelopen najaar over de inzet van domotica en fysieke nachtaanwezigheid in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus is betrokken geweest bij de uitzendingen destijds en heeft ook meegewerkt aan het onderzoek van TNO. Aan KansPlus is tijdens een symposium waar het onderzoek werd gepresenteerd, gevraagd te reageren.

Conclusies van het onderzoek

Er wordt heel hard gewerkt door betrokken nachtdienstmedewerkers. Er is veel inzet. Bijna overal zijn speciaal mensen aangetrokken voor de nachtdiensten en werken andere medewerkers in de dag-en avonddiensten. Er is een grote diversiteit hoe zorgorganisaties de nachtzorg regelen. Er zijn geen richtlijnen of kwaliteitsindicatoren. De medewerkers van de nachtzorg voelen zich niet gehoord en erkend. De samenwerking tussen medewerkers van de dagdienst en van de nachtdienst laat te wensen over.

Reactie KansPlus

KansPlus herkent zich in de conclusies van het rapport. KansPlus vindt het jammer dan er nauwelijks aandacht tijdens het onderzoek is geweest naar de aanwezigheid van zgn. slaapwachten, terwijl er nog heel veel locaties zijn waar wel met slaapwachten wordt gewerkt. Verder vindt KansPlus het opvallend dat er inderdaad op allerlei verschillende manieren wordt gewerkt in de nachtzorg. Organisaties hebben daarover geen contact met elkaar. Veel organisaties lijken te werken met verouderende apparatuur, maar vinden nieuwere systemen van uitluisteren erg kostbaar. KansPlus vraagt zich af waarom er in het kwaliteitsrapport dat alle instellingen moeten maken voor 1 juni 2018, bijna nergens aandacht wordt besteed aan nachtzorg terwijl meer dan 1/3 van de 24-uurszorg ‘nachtzorg’ is. Vanaf 1 januari 20910 treedt de nieuwe wet Zorg & Dwang in werking. Wij vermoeden dat deze wet veel gevolgen zal hebben voor de wijze waarop nu (veelal groepsgewijs) gebruik gemaakt wordt van domotica. We zien dat er nog veel gedaan moet worden. We roepen zorgorganisaties, cliënten- en verwantenraden, beleidsmedewerkers en bestuurders op om dit rapport als aanzet tot wezenlijke veranderingen te zien en aan de gang te gaan. Er valt veel van elkaar te leren en bereid je goed voor op 2020.

Het volledige rapport wat op 29 mei is gepresenteerd kunt u hier lezen: TNO-rapport over nachtzorg

 

Manifest: Investeer in betere zorg voor mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB)

KansPlus, BOSK, VG Netwerken en de VGN vinden dat de mensen met EMB zoals iedereen recht hebben op een goed leven. Uit onderzoek blijkt dat mensen met EMB, die voor alles aangewezen zijn op zorg en ondersteuning, perspectief hebben op ontwikkeling en ontplooiing. Maar in de praktijk hebben verzorgers en begeleiders onvoldoende tijd om hier aandacht aan te geven. Ze komen niet verder dan verlening van basiszorg. Daardoor worden de individuele ontwikkelkansen van deze mensen onvoldoende benut. Terwijl dit wel nodig is voor een goed leven. Nu het economisch beter gaat in Nederland, is het tijd dat ook deze groep meeprofiteert. Daarom hebben de genoemde organisaties, waaronder KansPlus , een manifest opgesteld. Het manifest wordt ook ondersteund door Ieder(in) en het platform EMG.

Het Manifest ‘Investeer in betere zorg voor mesen met EMB’ kunt u hier lezen. In de afgelopen maanden hebben gedragsdeskundigen, managers, begeleiders en controllers van een twintigtal zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere stakeholders deelgenomen aan een traject om te bepalen wat goede zorg voor mensen met EMB en wat daar voor nodig is.

Vanuit deze inhoud is het zorgprofiel voor mensen met EMB in VG8 geactualiseerd. Daarna is bepaald hoeveel meer tijd er nodig is om de goede zorg ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Hiermee is een bijbehorend tarief berekend. Om dit hogere tarief voor deze kwaliteitsimpuls mogelijk te maken, is een investering van € 70 miljoen nodig. Het onderzoeksrapport dat is opgesteld door bureau HHM en kunt u hier lezen: Actualisatie Zorgprofiel VG8 .

Het manifest is opgesteld om de woordvoerders langdurige zorg van de Tweede Kamer op te roepen te investeren in betere zorg voor mensen met EMB en de minister te vragen dit te ondersteunen.

Reactie voorzitter KansPlus op Algemeen Overleg vaste commissie VWS over gehandicaptenbeleid

Op 24 mei was er een verzameloverleg van de vaste commisssie van VWS waarin onder andere het gehandicaptenbeleid werd behandeld.
Meer over dit overleg en het conceptverslag kunt u hier lezen.

Voorafgaand aan dit overleg hebben Ieder(in) , KansPlus en per Saldo een brief gestuurd naar leden van de commissie waarin zij aandacht vragen voor de volgende punten:

 • een integrale visie op langdurige zorg en ondersteuning voor álle mensen met een beperking
 • krijgt iedereen met een langdurige of levenslange beperking wel noodzakelijke zorg en ondersteunning? Veel mensen zijn buiten beeld geraakt.
 • maak ruimte voor echt maatwerk over alle wetten heen
 • kwaliteit van leven in Wlz-voorzieningen en personeelstekorten
 • doelgroepenvervoer behoeft sturing vanuit de landelijke overheid

De volledige brief kunt u hier lezen:
1490_18-0368_Brief_Ieder(in)_verzameloverleg_gehandicaptenbeleid_24_mei

Na afloop van het overleg heeft de voorzitter van KansPlus, Pouwel van de Siepkamp een reactie geschreven waarin hij een aantal punten aanhaalt waarover hij zich zorgen maakt:

 • er is niet alleen meer nodig voor de bijzondere doelgroepen, maar er is veel meer aan de hand waar verbetering noodzakelijk is.
 • de herijking van de zorgpakket tarieven
 • de kwaliteit van de Thomashuizen wordt door sommigen gebruikt om het PGB af te schaffen.
 • toekomst van het PGB
 • integraal gehandicapten beleid
 • agressie in de zorg

De volledige reactie van Pouwel van Siepkamp, zoals deze is gestuurd aan de leden van de vaste commisie, kunt u hier lezen: reactie voorzitter KansPlus AO 24052018

 

Geef een verwenbox cadeau aan een mantelzorger

HandicapNL (voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten) is opnieuw een actie gestart voor honderden ouders/verzorgers van kinderen met een beperking. Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel een ouder of verzorger van een kind met een beperking. Deze ouders hebben het vaak zwaar en hun zorg stopt nooit. HandicapNL wil in september mensen verrassen met een goed gevulde verwenbox.
In de zomer van 2017 heeft KansPlus namens -toen- het Fonds verstandelijk gehandicapten al een aantal verwenboxen aan mogen bieden. U heeft hierover kunnen lezen in dit artikel in PlusPunt 49 van vorig jaar.

Geef een ouder/verzorger een verwenbox cadeau    

HandicapNL wil met uw hulp honderden ouders/verzorgers van kinderen met een handicap in het zonnetje zetten. Dat doen ze door deze gezinnen een mooie verwenbox cadeau te geven. Zo’n verwendoos zit vol verrassingen die ontspanning en steun bieden, als gebaar van waardering. Om te laten weten dat hun zorg gezien wordt.

Kent u een gezin die deze verwenbox enorm verdiend? Geef uw vrienden, buren of familie vrijblijvend op voor een verwenbox. In september verrast HandicapNL de door u opgegeven persoon met de verwenbox en eventueel een persoonlijke boodschap van u.

Meer informatie en opgeven? Ga naar handicap.nl/gebaarvanwaardering.