Manifest: Investeer in betere zorg voor mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB)

KansPlus, BOSK, VG Netwerken en de VGN vinden dat de mensen met EMB zoals iedereen recht hebben op een goed leven. Uit onderzoek blijkt dat mensen met EMB, die voor alles aangewezen zijn op zorg en ondersteuning, perspectief hebben op ontwikkeling en ontplooiing. Maar in de praktijk hebben verzorgers en begeleiders onvoldoende tijd om hier aandacht aan te geven. Ze komen niet verder dan verlening van basiszorg. Daardoor worden de individuele ontwikkelkansen van deze mensen onvoldoende benut. Terwijl dit wel nodig is voor een goed leven. Nu het economisch beter gaat in Nederland, is het tijd dat ook deze groep meeprofiteert. Daarom hebben de genoemde organisaties, waaronder KansPlus , een manifest opgesteld. Het manifest wordt ook ondersteund door Ieder(in) en het platform EMG.

Het Manifest ‘Investeer in betere zorg voor mesen met EMB’ kunt u hier lezen. In de afgelopen maanden hebben gedragsdeskundigen, managers, begeleiders en controllers van een twintigtal zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere stakeholders deelgenomen aan een traject om te bepalen wat goede zorg voor mensen met EMB en wat daar voor nodig is.

Vanuit deze inhoud is het zorgprofiel voor mensen met EMB in VG8 geactualiseerd. Daarna is bepaald hoeveel meer tijd er nodig is om de goede zorg ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Hiermee is een bijbehorend tarief berekend. Om dit hogere tarief voor deze kwaliteitsimpuls mogelijk te maken, is een investering van € 70 miljoen nodig. Het onderzoeksrapport dat is opgesteld door bureau HHM en kunt u hier lezen: Actualisatie Zorgprofiel VG8 .

Het manifest is opgesteld om de woordvoerders langdurige zorg van de Tweede Kamer op te roepen te investeren in betere zorg voor mensen met EMB en de minister te vragen dit te ondersteunen.