Reactie voorzitter KansPlus op Algemeen Overleg vaste commissie VWS over gehandicaptenbeleid

Op 24 mei was er een verzameloverleg van de vaste commisssie van VWS waarin onder andere het gehandicaptenbeleid werd behandeld.
Meer over dit overleg en het conceptverslag kunt u hier lezen.

Voorafgaand aan dit overleg hebben Ieder(in) , KansPlus en per Saldo een brief gestuurd naar leden van de commissie waarin zij aandacht vragen voor de volgende punten:

 • een integrale visie op langdurige zorg en ondersteuning voor álle mensen met een beperking
 • krijgt iedereen met een langdurige of levenslange beperking wel noodzakelijke zorg en ondersteunning? Veel mensen zijn buiten beeld geraakt.
 • maak ruimte voor echt maatwerk over alle wetten heen
 • kwaliteit van leven in Wlz-voorzieningen en personeelstekorten
 • doelgroepenvervoer behoeft sturing vanuit de landelijke overheid

De volledige brief kunt u hier lezen:
1490_18-0368_Brief_Ieder(in)_verzameloverleg_gehandicaptenbeleid_24_mei

Na afloop van het overleg heeft de voorzitter van KansPlus, Pouwel van de Siepkamp een reactie geschreven waarin hij een aantal punten aanhaalt waarover hij zich zorgen maakt:

 • er is niet alleen meer nodig voor de bijzondere doelgroepen, maar er is veel meer aan de hand waar verbetering noodzakelijk is.
 • de herijking van de zorgpakket tarieven
 • de kwaliteit van de Thomashuizen wordt door sommigen gebruikt om het PGB af te schaffen.
 • toekomst van het PGB
 • integraal gehandicapten beleid
 • agressie in de zorg

De volledige reactie van Pouwel van Siepkamp, zoals deze is gestuurd aan de leden van de vaste commisie, kunt u hier lezen: reactie voorzitter KansPlus AO 24052018