Jaaroverzicht 2017 KansPlus/VraagRaak en rapportage Kennis- en adviescentrum

De titel van het jaaroverzicht is ‘KansPlus versterkt en verbindt’.
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor KansPlus. We bestonden als oudervereniging 65 jaar en we hebben dit in september gevierd met een druk bezochte en gezellige jubileumdag in Dierenpark Amersfoort.

2017 was een jaar waarin bestuur, directie en medewerkers samen met onze individuele leden (ouders, broers, zussen, andere naasten), de ledengroepen, de cliëntenraden en de familieverenigingen weer samengewerkt hebben aan onze missie: het creëren van een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben mooie resultaten behaald en hebben op vele fronten van ons laten horen.

Deze keer hebben we een fraaie interactieve uitgave als jaaroverzicht gemaakt waarin we beschrijven hoe actief KansPlus was in 2017:

  • als belangenbehartiger
  • in medezeggenschap
  • in dienstverlening
  • in PR en communicatie
  • samen in projecten
  • als vereniging

U kunt het interactieve jaaroverzicht via deze link lezen.

Een uitgebreidere versie met meer achtergrond kunt u hier downloaden.