De nieuwe ‘Wet zorg en dwang’ uitgelegd in eenvoudige taal

De brochure ‘Wet zorg en dwang’ is verschenen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. De brochure is gemaakt door KansPlus en de LFB, in het kader van Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit.

Recht op vrijheid
Ieder mens heeft recht op vrijheid. Bijvoorbeeld om je mening te geven, om je vrij te bewegen en om je eigen leven in te richten.Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid. Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. Dat kan gelukkig niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

Voor wie
Mensen met een beperking en hun familie, zodat zij zich kunnen voorbereiden om de Wet zorg en dwang. Voor zorgprofessionals is het belangrijk dat zij weten waar de wet over gaat. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun familie.

Voor iedereen te begrijpen
De Wzd gaat op 1 januari 2020 in. Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie zich hier op voorbereiden. Dat zij weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben. Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek met mensen met een beperking en hun familie.

De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg, die voor iedereen te begrijpen is.

U kunt de brochure downloaden via https://www.ikdoemee.nl/aan-de-slag/brochure-zorg-dwang-uitgelegdBrochure-wet-zorg-dwang of tegen verzendkosten bestellen via de webwinkel.

Debat in Tweede Kamer over Wmcz wordt vervolgd

Het debat van 12 september wordt voorgezet na de Algemene Beschouwingen. Er was gisteren niet genoeg tijd om alles te bespreken.

Een aantal besproken punten uit het debat van gisteren zijn:

  • lokale medezeggenschap als uitgangspunt. Ook KansPlus pleit voor lokale medezeggenschap met het principe ja-tenzij i.p.v. Nee-tenzij.  In het debat bleek bleek bij nagenoeg alle partijen draagvlak hiervoor. De minister houdt vast aan de regeling dat lokale cliëntenraden alleen moeten worden opgericht wanneer daarom verzocht wordt door een groep cliënten (nee, tenzij). Dit in plaats van de verplichting tot inrichting lokale cliëntenraden tenzij cliënten ervan afzien (ja, tenzij).
  • Voor de meeste fracties stond het instemmingsrecht niet meer ter discussie.

KansPlus blijft de voortgang volgen en zal ook hierover berichten. Zie onze eerdere berichten op o.a. https://www.kansplus.nl/2018/09/12/brief-aan-tweede-kamer-voor-debat-over-wmcz/ 
Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer .

Moet het zorgplan ondertekend worden?

Er was onduidelijkheid tussen de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) en het Zorginstituut Nederland (ZN) over het ondertekenen van het zorgplan. Inmiddels is er overeenstemming.
Vanaf nu moet de zorgaanbieder aantoonbaar kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. Dit kan door ondertekening door de cliënt of diens vertegenwoordiger, maar dat kan ook op een andere wijze worden vastgelegd.

Zie voor meer info dit bericht.

bron:VGN

Brief aan Tweede Kamer voor debat over Wmcz

Op 12 september gaat de Tweede Kamer in debat met de minister over de herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). KansPlus heeft samen met LSR, LOC en Ncz een gezamenlijke brief opgesteld met aandachtspunten. De aandachtspunten worden gesteund door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind.

Het debat van 12 september zal binnenkort worden voorgezet. Naar verwachting zal dit kort na de Algemene beschouwingen zijn. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Ondanks verbeteringen zoals de versterking van de wettelijke basis van cliëntenraden en de handhaving van het bindend voordrachtsrecht zien we nog een aantal belangrijke punten die aanscherping behoeven.

  • Lokale medezeggenschap moet leidend zijn
  • Inspraak en medezeggenschap; het verschil hiertussen moet duidelijker
  • onafhankelijke ondersteuning is essentieel voor goede medezeggenschap
  • Geschillencommissie: we pleiten voor één commissie in plaats van de mogelijkheid tot versplintering

Er is al vele jaren sprake van een herziening van de Wmcz. We merken dat er steeds druk
uitgeoefend wordt van diverse kanten om de positie van de cliëntenraad eerder te
verzwakken dan te versterken. Het is daarom naar ons idee nodig om nu door te zetten en
daadwerkelijk te kiezen voor versterking van de cliëntenraad. Zodat het cliëntenperspectief
sterker naar voren komt in de zorg.

Brief debat Wmcz 12 september

Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer.

Samen komen we verder in de zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Op 7 september 2018 organiseerde KansPlus een studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking.

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Aan de hand van vier thema’s gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Elk thema werd ingeleid door Aafke Scharloo en Henk Kouwenhoven. Door hun deskundigheid en vanuit hun verschillende achtergrond werden de thema’s op diverse manieren belicht.

De thema’s die besproken werden zijn:

  • Vermoedens en wat dan?
  • Het taxatiegesprek
  • Hope gaat het verder?
  • Preventie: wat kunnen wij doen?

De volledige PowerPointpresentatie kunt u hier lezen.
In de presentatie en in deze hand-out vindt u meer informatie met o.a. verschillende links.

KansPlus is Aafke Scharloo en Henk Kouwenhoven dankbaar dat zij hebben willen bijdragen aan deze studiedag. Het was een leerzame ochtend waarin we een stap gezet hebben in meer bewustwording en kennisoverdracht, mede dankzij het dagvoorzitterschap van Dik de Jongh.

 

 

Voor vragen over dit of over andere onderwerpen kunt u contact opnemen met het Kennis -en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via advies@kansplus.nl of van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.

presentatie KansPlus 070918
handout_KansPlus studiedag seksualiteit_def

Deze dag werd mede financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Onderling Sterk Arnhem en Omstreken.