Brief aan Tweede Kamer voor debat over Wmcz

Op 12 september gaat de Tweede Kamer in debat met de minister over de herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). KansPlus heeft samen met LSR, LOC en Ncz een gezamenlijke brief opgesteld met aandachtspunten. De aandachtspunten worden gesteund door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind.

Het debat van 12 september zal binnenkort worden voorgezet. Naar verwachting zal dit kort na de Algemene beschouwingen zijn. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Ondanks verbeteringen zoals de versterking van de wettelijke basis van cliëntenraden en de handhaving van het bindend voordrachtsrecht zien we nog een aantal belangrijke punten die aanscherping behoeven.

  • Lokale medezeggenschap moet leidend zijn
  • Inspraak en medezeggenschap; het verschil hiertussen moet duidelijker
  • onafhankelijke ondersteuning is essentieel voor goede medezeggenschap
  • Geschillencommissie: we pleiten voor één commissie in plaats van de mogelijkheid tot versplintering

Er is al vele jaren sprake van een herziening van de Wmcz. We merken dat er steeds druk
uitgeoefend wordt van diverse kanten om de positie van de cliëntenraad eerder te
verzwakken dan te versterken. Het is daarom naar ons idee nodig om nu door te zetten en
daadwerkelijk te kiezen voor versterking van de cliëntenraad. Zodat het cliëntenperspectief
sterker naar voren komt in de zorg.

Brief debat Wmcz 12 september

Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer.