Debat in Tweede Kamer over Wmcz wordt vervolgd

Het debat van 12 september wordt voorgezet na de Algemene Beschouwingen. Er was gisteren niet genoeg tijd om alles te bespreken.

Een aantal besproken punten uit het debat van gisteren zijn:

  • lokale medezeggenschap als uitgangspunt. Ook KansPlus pleit voor lokale medezeggenschap met het principe ja-tenzij i.p.v. Nee-tenzij.  In het debat bleek bleek bij nagenoeg alle partijen draagvlak hiervoor. De minister houdt vast aan de regeling dat lokale cliëntenraden alleen moeten worden opgericht wanneer daarom verzocht wordt door een groep cliënten (nee, tenzij). Dit in plaats van de verplichting tot inrichting lokale cliëntenraden tenzij cliënten ervan afzien (ja, tenzij).
  • Voor de meeste fracties stond het instemmingsrecht niet meer ter discussie.

KansPlus blijft de voortgang volgen en zal ook hierover berichten. Zie onze eerdere berichten op o.a. https://www.kansplus.nl/2018/09/12/brief-aan-tweede-kamer-voor-debat-over-wmcz/ 
Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer .