Voortzetting plenair debat nieuwe Wmcz

Het vervolg van het plenaire debat over de nieuwe Wmcz staat nu gepland voor 29 oktober. In aanloop naar dit debat heeft KansPlus een brief geschreven aan de leden van de Vaste Commissie voor VWS. In deze brief vragen we aandacht voor twee onderwerpen:

  • Lokale raden
  • Vergoeding ondersteuning cliëntenraden bij geschillen voorgelegd aan de Commissie van vertrouwenslieden (CvV)

KansPlus en andere belangenorganisaties hopen dat de minister zich sterk wil maken om in elk geval voor instellingen die langdurige zorg aanbieden aan mensen met een (verstandelijke) beperking het ja, tenzij-principe in de wet op te nemen. Omdat er sprake is van een sterke afhankelijkheidsrelatie met de zorgorganisatie zullen mensen de nodige barrières moeten overwinnen om in een representatieve delegatie te gaan zitten, uit te leggen dat men representatief is en zonodig naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) te stappen. Wij zouden graag zien dat het ja, tenzij-principe in elk geval voor instellingen die langdurige zorg aanbieden aan mensen met een (verstandelijke) beperking in de wet wordt opgenomen.

De Minister heeft middels de Nota van wijzigingen de plicht van de zorgaanbieder geschrapt om bij de geschillen die aan de LCvV worden voorgelegd de kosten van externe bijstand te vergoeden. Hierdoor ontstaat een onrechtvaardige situatie. In artikel 13 lid 7 wordt aangegeven dat de kosten van juridische bijstand niet behoeven te worden
vergoed. Derhalve komen deze ten laste van de individuele leden van een raad (tenzij de zorgaanbieder het vrijwillig doet). Op deze wijze ontstaat in lastige situaties een ongelijk speelveld. Bestuurders kunnen veelal beschikken over interne (bedrijfs)juristen, geschoolde stafmedewerkers en kunnen daarnaast vrijelijk externe juridische ondersteuning financieren voor zich zelf.
KansPlus vraagt het gelijke speelveld aan de orde te stellen en middels een amendement te herstellen.

Kijk hier voor de volledige brief: Plenair debat Wmcz tweede termijn oktober 2018