Eerste Kamercommissie voor VWS bespreekt procedure Wmcz

Update:
De Eerste Kamercommissie van VWS heeft voorgesteld het voorbereidend onderzoek Wmcz 2018 te houden op 15 januari 2019.

Vandaag, 27 november, staat de procedure van behandeling van het ontwerp van de Wmcz op de agenda van de Eerste Kamer.

Er gebeurt op dit moment veel in de sector waarbij goede medezeggenschap van cliëntenraden van groot belang is. We hopen daarom dat de behandeling van de wet op zo kort mogelijke termijn plaats zal vinden. Via een brief aan de Eerste Kamercommissie van VWS dringt KansPlus aan op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

Op 20 november is het wetsvoorstel vernieuwde Wmcz eindelijk aangenomen door de Tweede Kamer en werden een aantal amendementen en moties aangebracht.

De Tweede Kamer heeft niet alleen wijzigingen aangebracht in de wetstekst. Ook zijn een drietal moties aangenomen waarbij de Tweede Kamer de Minister verzoekt iets te doen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de aangebrachte amendementen en moties en wat dit betekent voor de medezeggenschap van cliënten kunt u de volgende notitie lezen :  Wetsvoorstel vernieuwde Wmcz aangenomen door Tweede Kamer – wat betekent dit-

Brief aan vaste Commissie VWS van de Eerste Kamer: Brief KansPlus aan Vaste Commissie VWS van de Eerste Kamer inzake wetsontwerp WMCZ