Brainstormbijeenkomst voor een dynamisch KansPlus

Een van de bouwstenen van ons strategisch beleidsplan 2019-2023 is het ontwikkelen van een dynamische organisatie voor KansPlus. In het plan zijn hier al enkele ingrediënten voor aangedragen, zoals:

  • Afstemmen van de informatie aan leden op behoefte die door henzelf is aangegeven
  • Betere verbinding tussen het landelijk bestuur en de ledengroepen
  • Inrichten van themaledengroepen voor leden met een zelfde interesse

Vanuit ledengroepen zijn de afgelopen periode meer ideeën aangedragen die in het uitwerken van deze bouwsteen kunnen worden meegenomen, zoals verschillende vormen van lidmaatschap om mensen aan ons te verbinden.

Maar naast deze ideeën zijn er vast meer gedachten en concrete voorstellen die ertoe bij kunnen dragen dat de dynamiek in KansPlus zich ontwikkelt in een richting die beter aansluit bij wat past in de huidige tijd.

Om deze gedachten en voorstellen te verzamelen organiseert het landelijk bestuur een brainstormbijeenkomst waarin we met de aanwezigen alle ideeën willen verzamelen om vervolgens te kijken wat kansrijk en mogelijk is om te gaan realiseren.

De bijeenkomst zal worden begeleid door Marike Kuperus. Marike is deskundige op het gebied van verenigingen. U kent haar ook als ‘De oma van Fé’ in de columns die ze schrijft in PlusPunt. Ook heeft zij op de Algemene Vergadering waar Jo Terlouw afscheid nam een inspirerende presentatie verzorgd over het moderniseren van de vereniging.
We zijn ervan overtuigd dat we onder leiding van Marike een inspirerende en succesvolle brainstormbijeenkomst kunnen hebben.

De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 2 februari van 10.30 – 14.30 uur in Koningshof- Zaal 1, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn.
We nodigen voor deze bijeenkomst de bestuurders van de lokale ledengroepen uit, maar uiteraard zijn alle leden die ideeën hebben van harte welkom.

Via deze link kunt u zich aanmelden als deelnemer aan deze bijeenkomst.