Kamervragen beantwoord over onafhankelijke cliëntondersteuning

De vragen werden ingediend naar aanleiding van een rapport van de beroepsvereniging BCMB. Het onderzoek is uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in opdracht van beroepsvereniging. Uit dit onderzoek bleek dat de professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner onder druk staat.Een samenvatting en het onderzoek kunt u hier lezen.

Minister De Jonge (VWS) heeft de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) beantwoord in een brief aan de voorzitter van de Tweede kamer. Hij geeft daarin antwoord op een 8-tal vragen.

Hij geeft o.a. aan de uitkomsten van het onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede en
de visie van de BCMB aan de zorgkantoren voor te leggen en hen te vragen of, en zo ja
op welke wijze, zij dat kunnen meenemen in hun ontwikkelagenda. Het gaat in
die agenda om het vergroten van de bekendheid en de vindbaarheid van
(onafhankelijke) cliëntondersteuning, om de ontwikkeling van een gezamenlijk
kwaliteitsproces, inzicht in de doelmatigheid van de inzet voor onafhankelijke
cliëntondersteuning en de samenwerking over de (wettelijke) domeinen heen.
Hier leest u de volledige antwoorden op de gestelde vragen: beantwoording-kamervragen-over-de-professionele-autonomie-van-de-onafhankelijke-clientondersteuner-die-onder-druk-staat (3)

KansPlus blijft de ontwikkelingen op dit gebied kritisch volgen.

Bron:  Docu-alert en Ieder(in)

Winnaars prijsvraag SailWise bekend

De winnaars van de prijsvraag uit ons blad PlusPunt zijn bekend. In het oktobernummer van vorig jaar stond een prijsvraag waarmee een gratis weekend in een appartement van de organisatie SailWise te winnen was. SailWise organiseert al bijna 45 jaar watersportactiviteiten voor mensen met een beperking.

Uit de inzendingen heeft SailWise samen met de redactie van PlusPunt de winnaar gekozen. De familie de Jong uit Rotterdam mag samen met hun zoon en dochter een weekend doorbrengen in een appartement in It Sailhûs. Wij gunnen de van oorsprong Friese familie een mooi weekend in het Friese watersportdorp Elahuizen.
Op de foto staat naast de familie de Jong Menne Scherpenzeel, de directeur van SailWise. Hij reikte de prijs op 21 januari uit. Namens KansPlus waren Miriam Zegger, bestuurslid en Marion Thielemans, beleidsmedewerker PR/communicatie erbij.

Tussen de inzendingen zat ook het verhaal van de vader van Tijs: “Ik gun mijn zoon Tijs wel een weekend in It Sailhûs. Tijs is gek van boten, niet om zelf te varen maar om te genieten van het gerommel, de spanning en soms het motorgeluid. Een haven is de perfecte atmosfeer voor hem. Hij is blind en moet het dus hebben van de activiteit van anderen. We gaan vaak naar Enkhuizen……Wie weet kunnen we een keer met de Lutgerdina als deze ook ‘opstappers’ meeneemt.”

Toen we de inzendingen doornamen met de directeur van SailWise besloot hij dat naast de familie de Jong ook de familie van Tijs in aanmerking kwam voor een prijs.
Tijs mag op Koningsdag, samen met zijn familie en begeleider, meevaren op de tweemastklipper Lutgerdina.
KansPlus vindt het fantastisch dat SailWise een extra prijs heeft gegeven aan Tijs. We zijn ervan overtuigd dat hij een geweldige dag gaat beleven.

Op een later moment laten we weten hoe het weekend in It Sailhûs en de dag op de Lutgerdina is geweest.

Meer informatie over SailWise via deze link.

Onderzoek naar bekendheid donorregistratie

Per 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. De belangrijkste verandering is dat iedereen van 18 jaar en ouder wordt geregistreerd in het Donorregister met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, tenzij iemand zelf actief zijn of haar keuze heeft vastgelegd.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is benieuwd wat Nederlanders weten en vinden van het huidige donorbeleid in Nederland. Het VWS wil verder weten of de informatie die zij verspreidt over het donorbeleid bij alle Nederlanders bekend is. Het is voor VWS belangrijk dat zij alle Nederlanders op de hoogte houdt van het beleid, maar VWS realiseert zich dat op dit moment misschien niet alle Nederlanders informatie over het donorbeleid ontvangen. VWS heeft onderzoeksbureau Motivaction gevraagd een onderzoek uit te voeren waarmee informatie wordt verzameld in hoeverre het beleid van VWS over orgaandonatie bekend is.

Motivaction heeft KansPlus gevraagd om een korte online vragenlijst te verspreiden om zo een beeld te krijgen over de bekendheid met donorregistratie bij mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. De vragenlijst is in te vullen via deze link.

 

Nieuw bestuur voor ledengroep KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen

Op zondag 13 januari konden leden van KansPlus in de regio Eindhoven kennis maken met de nieuwe bestuurders van de ledengroep KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen.
Onder het genot van warme oliebollen en een glas bubbels namen de oud bestuurders tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Bubbels & Bollen’ afscheid en werden de nieuwe bestuurders verwelkomd.

De afscheidnemende bestuurders Ad den Hartog, Cees Adams, Maarten Haasnoot, Pierre Dassen en Theo Magermans kregen de KansPlus gouden Speld van Verdienste voor hun vele jaren bestuurswerk voor de vereniging. Vanuit het landelijk bureau van KansPlus waren Pouwel van de Siepkamp en Dickie van de Kaa aanwezig. Namens Sien was Koos Spanbroek erbij.

     

KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen is er in geslaagd goede opvolgers te vinden in Ciske van der Wal (secretaris), Hans Tholen (penningmeester), Marijke Blom (voorzitter) en Peter Jacobs (coördinator activiteiten).

Wij wensen hen veel succes en een mooie samenwerking!

Medewerkers (vrijwilligers) gezocht voor het Kennis- en adviescentrum

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak voldoet aan een belangrijke behoefte bij de achterban van KansPlus/VraagRaak. Vier dagen per week kunnen leden van KansPlus telefonisch voor advies en ondersteuning een beroep doen op het Kennis- en adviescentrum. Jaarlijks zijn er honderden telefonische contacten. Ook wordt, waar mogelijk en wenselijk, advies per e-mail gegeven.

Bij het Kennis- en adviescentrum werken vrijwilligers die ondersteund worden door een consulent en een coördinator. De vrijwilligers staan de leden die bellen te woord, onderzoeken samen met hen wat precies het probleem of de vraag  is, en geven advies over mogelijke oplossingen. Voor complexe problemen kunnen de vrijwilligers van het frontoffice een beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen waar vragen over gesteld kunnen worden.

Voor versterking van ons telefoonteam zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers om gemiddeld eens per twee weken een telefoondienst te verzorgen. De telefoondienst kan vanuit het eigen huis gedaan worden.

Wat vragen wij:

 • Beschikbaarheid van 1 ochtend per twee weken van 10.00 tot 13.00 uur en enige extra tijd om kennis actueel te houden bij voorkeur op maandag en/of dinsdag
 • Vaardigheden om goed te luisteren en door het stellen van de goede vragen de beller te helpen het probleem en/of vraag te verhelderen
 • Bekendheid met de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Goede schriftelijke communicatievaardigheden
 • Oplossingsgericht denken, rekening houdend met het krachtenveld waarin het probleem zich voordoet
 • Een positief ingestelde persoon die het leuk vindt om andere leden te ondersteunen
 • Een stabiele persoonlijkheid die de eigen grenzen goed kent en kan bewaken
 • Beschikking over een goede internetverbinding thuis en een goede computer/laptop
 • Computervaardigheden om te rapporteren in de geautomatiseerde rapportage van het Kennis-en adviescentrum

Wat bieden wij:

 • Een gedegen training bij de start van de werkzaamheden
 • Intensieve begeleiding door een beroepskracht van KansPlus
 • Enkele malen per jaar een teamdag met deskundigheidsbevordering en om ervaringen uit te wisselen
 • Een financiële vergoeding conform het vrijwilligersbeleid van KansPlus.

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met  Marion Thielemans, bereikbaar onder 030-2363744 of via email: m.thielemans@kansplus.nl .

Hier kunt u de vacature downloaden: werving vrijwilligers K en a.