Minister gaat knelpunten bij ouderinitatieven oplossen

Minister Hugo de Jonge van VWS  heeft een eerste van twee brieven aan de Tweede Kamer geschreven over zijn inzet op het terrein van ouderinitiatieven.  In de brief van 8 februari geeft de minister aan welke acties zijn ingezet en welke hij gaat uitvoeren.

KansPlus wordt naast andere organisaties genoemd met betrekking tot het verminderen van de regeldruk. De minister zegt in de eerste helft van 2019 samen met de verschillende organisaties in kaart te gaan brengen, welke wet- en regelgeving op ouderinitiatieven van toepassing is, en te bezien of een lichter regime qua wet- en regelgeving, met behoud van de kwaliteit van zorg, mogelijk is.

Voor het zomerreces informeert hij de Tweede Kamer in een tweede brief over de voortgang en resultaten.

kamerbrief-over-ouderinitiatieven

Zie ook onze eerdere berichten.