Meer weten over het vernieuwend kwaliteitskader?

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2019 een kwaliteitsrapport moeten inleveren over 2018. Uiteraard zal het kwaliteitsrapport ook besproken worden met de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Evenals vorig jaar hebben wij de mogelijkheid om vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg een workshop aan te bieden aan cliëntenraden, familie en/of verwantenraden, zowel lokaal, regionaal als centraal verwanten en hun coaches en adviseurs om zich voor te bereiden op deze bespreking en hun rol vanuit cliënten/ verwantenperspectief.
De inhoud is grotendeels gelijk als de trainingen die vorig jaar hebben plaats gevonden.

Er zijn twee mogelijkheden:
De cliëntenraad/ verwantenraad organiseert een cursus op locatie of u woont een landelijke bijeenkomst bij. Hieronder treft u meer informatie aan over ons aanbod.

Kosten
Omdat deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de kwaliteitsagenda zijn er geen kosten aan deelname verbonden. Ook aan de training georganiseerd op locatie zijn geen kosten verbonden. We gaan er wel van uit dat de organiserende partij voor een vergaderzaaltje, koffie/thee en het gebruik van audiovisuele middelen (zoals een laptop en beamer) kan zorgdragen.

Cursus op locatie voor familie-en verwantenraden of gecombineerde raden (cliënten en verwanten)
De (centrale)cliënten(verwanten)raad kan een workshopleider uitnodigen die gedurende een dagdeel (een ochtend, middag of avond) de cliënten en/of verwantenraad en hun coaches/ adviseurs informeert en traint op het gebied van de kwaliteitsagenda. De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport.
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad
 • Hoe vul je die rol in
 • Welke voorwaarden zijn nodig
 • Bespreken van voorbeelden/ casus
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder
 • Wat is een externe visitatie
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie

Wilt u een workshop voor uw eigen cliëntenraad op locatie organiseren of wilt u eerst meer informatie? Neem contact op met d.kloosterman@kansplus.nl of 06-46291032. Wacht niet te lang met reserveren; er is een beperkt aantal gratis workshops beschikbaar.

Landelijke bijeenkomsten over het kwaliteitskader
Cursusdag in het midden van het land bestemd voor (centrale) cliëntenraden bestaande uit familie en verwanten en voor gecombineerde raden (cliënten en verwanten) op donderdag 28 maart van 10.30 tot 16.00 uur in Houten of dinsdag 9 april 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur in Utrecht.

De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport.
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad
 • Hoe vul je die rol in
 • Welke voorwaarden zijn nodig
 • Bespreken van voorbeelden/ casus
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder
 • Wat is een externe visitatie
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie

Naast bovengenoemde vragen zal ook gelegenheid zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen. U kunt zich aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kwaliteitskader.

Inzet cliënten/ verwanten bij externe visitatie
Alle zorgaanbieders stellen een kwaliteitsrapport op een eens per twee jaar zal dit rapport besproken worden met een aantal externen. Ook cliëntenorganisaties ontvangen regelmatig het verzoek om een of meer personen te leveren die vanuit cliënten- en/of verwantenperspectief kunnen deelnemen aan een externe visitatie. Vanuit de kwaliteitsagenda leiden wij een aantal cliënten en verwanten op tot externe visiteur. Deze opleiding (training) zal plaats vinden op maandag 8 april 2019 in Utrecht van 10.00 tot 15.00 uur. Heeft u hiervoor belangstelling; neem gerust contact met ons op.

Het is de bedoeling dat de externe visiteurs nog voor 1 juni ingezet kunnen worden tijdens de externe visitatie. Eventuele belangstellende cliënten/verwanten die een training tot externe visiteur willen volgen en ingezet willen worden bij externe visitaties, kunnen contact opnemen met Dorien Kloosterman.