De Ontmoeting als onderwerp in de jaarlijkse zorgplanbespreking

Op 6 april 2019 organiseert LOV, voor Menswaardige Zorg, een studieochtend  in Zeist voor ouders, andere familieleden en wettelijk vertegenwoordigers van bewoners van zorgorganisaties. Het thema is: De ontmoeting als onderwerp in de jaarlijkse zorgplanbespreking.

LOV voor ‘Menswaardige Zorg’ heeft zich onlangs als ledengroep aangesloten bij KansPlus en was voorheen het LOV, het landelijk verbond van ouders van bewoners van sociaal therapeutische instellingen.

Centraal in de bijeenkomst op 6 april staat de ontmoeting zoals dat als belangrijk onderwerp in het Jaargesprek of de zorgplanbespreking aan de orde zou moeten komen. Het belang van ontmoetingen en de omgang met groepsgenoten, begeleiders en anderen mag niet onderschat worden. Ook voor mensen met een beperking geldt dat ze leven en opbloeien in de interactie met anderen. Het gevoel (h)erkend te worden is essentieel. Dergelijke ontmoetingen kunnen in allerlei contacten plaatsvinden, binnen de leefgemeenschap en daarbuiten.

Het onderwerp zal ingeleid worden door twee deskundigen, waarna we ervaringen uitwisselen en kansen zoeken om uiteindelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven en de vergroting van de effectiviteit van de jaarlijkse bespreking.

Kijk hier voor het volledige programma. Aanmelden kan via deze link.