Het nieuwe donorregister

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Deze wet geldt voor mensen in Nederland van 18 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. De wet geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De overheid is inmiddels een publiciteitscampagne gestart.

De nieuwe Donorwet vraagt, nadat de wet is ingegaan, aan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die nog geen keuze over orgaandonatie en weefseldonatie heeft vastgelegd, dat wel te doen. Kijk op www.donorregister.nl voor meer informatie over hoe u dit kunt doen en welke keuzes er zijn.

Als u al een keuze heeft gemaakt, hoeft u niets te doen. U kunt uw keuze altijd wijzigen.
Wie na een aantal brieven geen registratie in het Donorregister maakt, wordt automatisch geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaan- of weefseldonatie.
Als u nog geen keuze gemaakt heeft, of het nog niet weet, is het belangrijk om erover na te denken.

Wettelijke vertegenwoordiging en de Donorwet

Aan de nieuwe wet en de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiging  zitten wat haken en ogen. Algemeen aanvaard is dat vertegenwoordiging bij hoogstpersoonlijke beslissingen niet mogelijk is. In de Donorwet kan dat wel, zelfs als de wilsonbekwaamheid van uw kind of de cliënt alleen maar aannemelijk is. Daarnaast is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat mentorschap en curatele eindigen bij het overlijden van de cliënt. Maar de nieuwe wet geeft deze wettelijk vertegenwoordigers de bevoegdheid om na het vaststellen van de dood van hun cliënt nog te beslissen over de eventuele verwijdering van organen. Dit roept de nodige vragen op.

Mr. Dr. Kees Blankman, universitair docent Privaatrecht bij de Vrije Universiteit en Rechterplaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht, heeft namens belangenorganisatie Sien dit signaal bij het ministerie van VWS neergelegd.

Bronnen: www.sien.nl en donorregister.nl

Themabijeenkomst Wet zorg en dwang en de Algemene Vergadering

Op zaterdag 18 mei organiseert KansPlus een themabijeenkomst over de Wet zorg en Dwang.

De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020 en regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Tijdens de themabijeenkomst wordt voorlichting over de wet gegeven en gaan we met elkaar in gesprek over wat de nieuwe wet betekent voor de vrijheid en veiligheid van mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een zorginstelling of op een andere manier gebruik maken van formele zorg.

De bijeenkomst zal worden gevolgd door de algemene vergadering. De vergaderstukken voor de algemene vergadering vindt u op https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/.

Voor wie:
voor leden en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus, ledengroepen en voor cliënten- en verwantenraden die aangesloten zijn bij VraagRaak.

Datum:
zaterdag 18 mei

Locatie:
Zalencentrum Nieuw-Salem
De Lei 86,  3971 CA Driebergen-Rijsenburg

Voorlopig Programma:
10.00 – 10.30 uur: inloop

10.30 – 12.30 uur: themabijeenkomst over de wet zorg en dwang door Edwin van Breemen

12.30 – 13.00 uur: lunch

13.00 –  15.00 uur: algemene vergadering KansPlus

Kosten: geen

Aanmelden: graag voor 11 mei via deze link.

Themabijeenkomst en algemene vergadering 18 mei 2019

Het dilemma van dwang in de zorg

Op 24 maart besteedde het radioprogramma Reporter Radio aandacht aan vrijheidsbeperkende maatregelen zoals die voorkomen in de gehandicaptenzorg. Dit kan gaan om zware maatregelen, zoals opsluiting of fixatie maar ook over lichtere maatregelen. Bijvoorbeeld dat het personeel bepaalt wat iemand eet, hoe vaak iemand eet of wat iemand overdag wel of niet mag doen.

Dergelijke maatregelen zijn niet zomaar toegestaan, zo staat in de wet. Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker bij KansPlus, zei in de uitzending o.a.: “Wanneer iemand dingen doet waarbij hij zijn omgeving in gevaar brengt mogen vrijheidsbeperkingen worden toegepast, anders in principe niet”.

Het is voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) lastig om toezicht hierop toezicht te houden, met name bij kleinere zorgaanbieders.

De Vereniging Gehandicaptenzorg nederland (VGN) laat weten dat aanbieders in de gehandicaptenzorg  de afgelopen jaren verschillende verbeteringen hebben doorgevoerd. Er wordt minder vaak met onrustbanden gewerkt en het gebruik van psychofarmaca wordt afgebouwd.

U kunt de volledige radio uitzending terugluisteren via https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/494917-vrijheid-een-duivels-dilemma#