Themabijeenkomst Wet zorg en dwang en de Algemene Vergadering

Op zaterdag 18 mei organiseert KansPlus een themabijeenkomst over de Wet zorg en Dwang.

De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020 en regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Tijdens de themabijeenkomst wordt voorlichting over de wet gegeven en gaan we met elkaar in gesprek over wat de nieuwe wet betekent voor de vrijheid en veiligheid van mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een zorginstelling of op een andere manier gebruik maken van formele zorg.

De bijeenkomst zal worden gevolgd door de algemene vergadering. De vergaderstukken voor de algemene vergadering vindt u op https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/.

Voor wie:
voor leden en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus, ledengroepen en voor cliënten- en verwantenraden die aangesloten zijn bij VraagRaak.

Datum:
zaterdag 18 mei

Locatie:
Zalencentrum Nieuw-Salem
De Lei 86,  3971 CA Driebergen-Rijsenburg

Voorlopig Programma:
10.00 – 10.30 uur: inloop

10.30 – 12.30 uur: themabijeenkomst over de wet zorg en dwang door Edwin van Breemen

12.30 – 13.00 uur: lunch

13.00 –  15.00 uur: algemene vergadering KansPlus

Kosten: geen

Aanmelden: graag voor 11 mei via deze link.

Themabijeenkomst en algemene vergadering 18 mei 2019