KansPlus wil geen uitstel invoering Wet zorg en dwang

KansPlus heeft samen met zeven cliënt- en patiëntorganisaties een dringend beroep op minister Hugo de Jonge gedaan om de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 in te voeren. In een brief aan de minister schrijven zij dat de wet veel beter bij cliënten past dan de huidige Wet Bopz. Beide wetten regelen vrijheidsbeperking van mensen die zorg krijgen. Maar waar de huidige wet uitgaat van beperkingen van vrijheden, doet de Wzd dat vanuit het perspectief van de vrijheid van de mensen.

De brief is gestuurd omdat de minister overweegt de wet uit te stellen. Daar hebben zorginstellingen om gevraagd omdat zij bureaucratische rompslomp vrezen als gevolg van de nieuwe wet. De gezamenlijke cliëntenorganisaties zien de Wzd als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. Er wordt al heel lang over deze wet gepraat. Een cultuuromslag vergt tijd en is niet in één keer gerealiseerd. Maar die omslag komt alleen tot stand als we zo snel mogelijk beginnen.

De acht organisaties Alzheimer Nederland, Iederin, Het LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, vinden uitstel niet in het belang van hun achterban. De organisaties pleiten ervoor om de Wzd dan ook volledig op 1 januari 2020 in te voeren en zo snel mogelijk een overzicht op te stellen welke aandoeningen onder de wet vallen. Tevens pleiten zij voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.

brief Wet Zorg en Dwang-14052019